Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-23 14:37

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

            Na  podstawie art. 10 § 1, art. 41 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Panią Monikę Czeladka, zam. ul. Bydgoska 37 m. 54, przedstawiciela firmy AKROID Andrzej Kurda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Klonowo i Wielgie”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-23 14:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-23 14:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-19 12:12

 

Zawiadomienie-Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

w sprawe wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia pn.:" Budowa sieci wodociagowej w części wsi Dzialyń, gmina Zbójno".

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-19 12:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-19 12:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-28 09:38

 

OBWIESZCZENIE

o polowaniu zbiorowym 

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT PZŁ ZG GRODNO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-28 09:37
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-12-28 09:37

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-28 09:37

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:32

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:06

 

OBWIESZCZENIE

Plan polowań zbiorowych dla obwodów 133 i 148 na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:06

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:58

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1082) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2023/2024 przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 236 „Żbik” w Toruniu w obwodach łowieckich nr 147 i 162.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:40

 

Informacja

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

"Programy Ochrony Powietrza"

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:38
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-19 14:40
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-07-19 14:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-29 08:59

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Marcina Cichowicza AGRO FARMS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko, (data wpływu: 02.12.2022 r., uzupełniony dnia  23.12.2022 r.)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnych 29/1 w obrębie Ruże, gmina Zbójno".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-28 15:28

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-28 15:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:11

 

OBWIESZCZENIE

o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:10
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-10-17 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:30

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Rafała Orzechowskiego KPE FARMS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, (data wpływu: 26.08.2022 r., znak: OŚN.6220.1.2022, uzupełniony dnia  20.09.2022 r.)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 107/2, 108/7, 108/11, 110, 111, 112, 115, 116 oraz 97/9  w obrębie Rembiocha, gmina Zbójno".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:56

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego ,,Daniel’’ w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:18

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 16.11.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110511C Działyń - Rembiocha”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:35

 

OBWIESZCZENIE

O AKTUALIZACJI  „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZBÓJNO”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:03

Obwieszczenie

o podaniu do publicznej wiadomości

harmonogramu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 ''ŻBIK'' w Toruniu

w obwodach łowieckich nr 147 i 162 w sezonie 2021/2022.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:53

 

Obwieszczenie

dotyczące Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:17

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 31.05.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110521 Wielgie-Liciszewy”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:50

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art.30, art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Ust. z 2021 r.poz. 247 ze zm.) w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ocgrony środowiska (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości informacje

o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze wojweództwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w którym następuje spalanie paliw (tj. tzw. "uchwałę antysmogową") oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:49
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-05-24 08:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:24

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawowodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021 r. wydałem Gminie Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński, składającego się ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz usługę wodną – wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Działyń (dz. ewid. nr 726/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń), podczyszczonych w dwukomorowym odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem PVC o ∅ 160 mm zlokalizowanym na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń poprzez studnię włączeniową do krytego rowu, tj. rurociągu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń) uchodzącego do otwartego rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń).

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 09:59
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-05-24 09:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 09:54

 

DECYZJA

 

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, gm. Zbójno i usługi wodne, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich z komunalnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 1 (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń), zlokalizowanego w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń) za pomocą istniejącego wylotu do krytego rowu – rurociągu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz wygaszenie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:22
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:03

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 12.04.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo - Zbójenko”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:15

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskiech w Gdańsku

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:14
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-03-23 15:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05

 

Obwieszczenie SKO w Toruniu

zawiadamiające o wpłynięciu skargi do WSA w Bydgoszczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Foksiński
 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 12:07
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-03-17 12:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:10

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu, na żadanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:02

 

OBWIESZCZENIE

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Koło Łowieckie "GAWRA" w obwodach łowieckich nr 132 (miejscowości: Wielgie, Ciechanówek, Rembiocha, Działyń, Pustki Działyńskie )

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:59

 

OBWIESZCZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 236 "Żbik" w Toruniu w obwodach łowieckich nr 147 i 162

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:58
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:56

 

OBWIESZCZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Koło Łowieckie "Daniel" w Leśnie.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:55
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:51

 

OBWIESZCZENIE

 

o sprządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomrskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:50
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:44

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek przez ADABET Kazimierz Adamski, ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowanego przez Zbigniewa Rybaka, ul. M. Kromera 12/14, 85-790 Bydgoszcz, (data wpływu: 14.08.2020 r., znak: 3942/2020), w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa magazynu gazu płynnego w miejscowości Sitno, działka numer 303/2”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:37

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), Wójt Gminy Zbójno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”. Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Mariusza Chojnowskiego OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, (data wpływu: 01.06.2020 r., znak: 2706/2020), uzupełniony dnia 25.06.2020 r. w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 4 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 325, w miejscowości Ruże, gmina Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez „ALBECO” Marlena Szczepańska, Sikory 27, 87-500 Rypin (data wpływu: 05.05.2020 r., znak: 2336/2020),  w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zbieranie i magazynowanie odpadów” . Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Sitno, gmina Zbójno na dz. o nr geod. 148/6, 148/7, 148/8, 142/17.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

 

Zawiadomienie

dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W celu aktualizacji ewidencji, ponownie zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Zbójno posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia (druk (zgłoszenia do pobrania: https://www.zbojno.pl/487,ochrona-srodowiska.html) dostarczenie elektronicznie na adres: komunalna@zbojno.pl lub bip@zbojno.pl lub osobiście po zakończeniu stanu epidemicznego do Urzędu Gminy

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

 

INFORMACJA

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnychzlokalizowanych w miejscowości Zbójno, gm Zbójno

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "ŻBIK" w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej Działyń o mocy wytwórczej do 1 MW, realizowanego na działce o nr ewid. 45/4, obrębie Działyń w Gminie Zbójno "

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-17 10:35

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej o mocy o 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1,2 obręb Adamki "

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzialenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na rzece Ruziec w km 18+505 w miejscowości Wojnowo, Gmina Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 12:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

Zbójno dn. 21.06.2017  r.

WOŚ.6220.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1      ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte        i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Józefa Matyjasik zam. Wielgie 57, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Dobudowa obory’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 102 obręb Wielgie, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 103 ppkt b) Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Elżbieta Górzyńska  

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2.  

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 14:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:10

Zbójno dn. 20.03.2017 r.

WOŚ.6220.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Kazimierza Adamskiego, ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa magazynu zbożowego silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2obręb Sitno, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

                                               Z up. Wójta

                                         Elżbieta Górzyńska

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2. a/a

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:09
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 15:11

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:09

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-08-25 12:49

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zbójno dn. 25.08.2016 r.

WOŚ.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remoncie drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: - 89/1 obręb Świętosław, gmina Ciechocin, - 119 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin, - 259, 97/10, 73 obręb Rembiocha, gmina Zbójno, - 135, obręb Działyń, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71)

 


 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-06-30 10:25

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 29.06.2016 r.

WOŚ.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 3001 mb w km od 0+0303 do km 3+304’’, które stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 71 ze zm.).

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno, dnia 08.02.2016 r.

WOŚ.6220.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz zam. Klonowo 58, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 15.01.2016 r. r.

WOŚ.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Pana Mariusza Andler - wspólnik spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Maślana 8/10, pełnomocnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od 0+000 do km 4+391 wraz z przebudową mostu JNI 01016500 w miejscowości Ruże, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 26.10.2015 r.

WOŚ.6220.3.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2015 r. /wpływ do tut. urzędu 05.10.2015 r./ złożonego przez Gminę Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 25.04.2016 r.

WOŚ. 6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-25 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28143
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-14 15:19:05