Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:42

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zbójno na lata 2022-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:41

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:41

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:39

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:58

 

"Analiza zagrożeń, w tym indentyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:40

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:59

 

RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNO ZA 2020 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:43

 

STRATEGIA

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójno na lata 2021-2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:39

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno
na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:35

 

Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-24 08:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

 

SPRAWOZDANIE

za 2019 rok

z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Zbójno na lata 2019-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Zbójno na lata 2019-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

GMINNY PROGRAM

  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

 

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-28 08:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-28 08:43

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 09:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:19

 

Strategia Rozwoju

Gminy Zbójno

na Lata 2015-2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:18
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 11:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:19

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno

na lata 2016 – 2020.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

 

PLAN GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ DLA

GMINY ZBÓJNO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

STRATEGIA

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

NA TERENIE GMINY ZBÓJNO

NA LATA 2014 - 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Program Ochrony Środowiska

Gminy Zbójno

na lata 2004-2007

z perespektywą na lata 2008-2016

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zójno
na lata 2011-2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:57

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NA TERENIE GMINY ZBÓJNO NA LATA 2014 - 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perespektywy na lata 2021-2024

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

 

Programy opieki nad zwierzętami bedomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 09:43