Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:25

SPRAWOZDANIA


z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:23

 

Sprawozdania finansowo - merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 12:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-03 09:24

 

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-03 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-03 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-03-03 14:40

 

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 12

 

Rejon służbowy nr 12 - Gmina Zbójno:
Adamki, Ciechanówek, Ciepień, Działyń, Imbirkowo, Kazimierzewo, Klonowo, Łukaszewo, Nowy Działyń, Obory, Podolina, Przystań, Pustki Działyńskie, Rembiesznica, Rembiocha, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin

DZIELNICOWY
mł.asp. Piotr Sipak
tel. 47 75 492 40
tel. kom. 605 439 181
dzielnicowy.golub-dobrzyn8@bg.policja.gov.pl

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-03-03 14:40

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-03-03 14:40

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:42

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Zbójno na lata 2022-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:41

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:41

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:39

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:38
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-18 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 09:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:58

 

"Analiza zagrożeń, w tym indentyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-15 13:40

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:59

 

RAPORT O STANIE GMINY ZBÓJNO ZA 2020 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-06-02 08:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:43

 

STRATEGIA

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbójno na lata 2021-2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-09 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:39

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno
na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-29 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:35

 

Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-24 08:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

 

SPRAWOZDANIE

za 2019 rok

z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Zbójno na lata 2019-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 12:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Gminie Zbójno na lata 2019-2024

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

GMINNY PROGRAM

  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

 

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:32

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-28 08:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-28 08:43

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 09:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-12 09:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:19

 

Strategia Rozwoju

Gminy Zbójno

na Lata 2015-2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:18
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-11 11:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:19

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno

na lata 2016 – 2020.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:29

 

PLAN GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ DLA

GMINY ZBÓJNO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

STRATEGIA

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

NA TERENIE GMINY ZBÓJNO

NA LATA 2014 - 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:44

Program Ochrony Środowiska

Gminy Zbójno

na lata 2004-2007

z perespektywą na lata 2008-2016

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:54
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zójno
na lata 2011-2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-11 11:57

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2016-2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:52

 

STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
NA TERENIE GMINY ZBÓJNO NA LATA 2014 - 2020

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-04 12:54

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020

z uwzględnieniem perespektywy na lata 2021-2024

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-24 12:21

 

Programy opieki nad zwierzętami bedomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-28 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 12:25:53