Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 10:51
WÓJT GMINY ZBÓJNO

ogłasza

otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 10:49
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-06 10:53
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-06 10:51
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-06 10:51
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-06 10:51
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-06 10:51
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-27 09:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-06 10:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-14 13:35

WÓJT GMINY ZBÓJNO

ogłasza konkurs ofert

na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Zbójno na lata 2023-2025”

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-14 13:32
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 13:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-12-14 13:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:55

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r., poz. 571)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2023 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Organizacja zajęć świetlicowych”

- zadanie 2: ,,Działaność kulturalna i edukacyjna”

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:52
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-15 14:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-22 14:22

 

Wójt Gminy Zbójno 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-22 14:19
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-03-22 14:21
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-03-22 14:21
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-03-22 14:21
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-03-22 14:21
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-04-13 13:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-22 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-27 12:22

 

Wójt Gminy Zbójno 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-27 12:21
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-27 12:22
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-27 12:22
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-27 12:22
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-03-22 14:19

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-27 12:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-30 08:50

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2020 r., poz.1057 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2022 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”

- zadanie 2: ,,Organizacja zajęć świetlicowych”

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-30 08:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-30 08:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-08 11:20

 

Wójt Gminy Zbójno 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-08 11:18
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-08 11:19
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-08 11:19
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-08 11:19
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-03-10 14:28

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-08 11:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-27 13:32

 

Zarządzenie Nr 3/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
z dnia 26 kwietnia 2021 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-27 13:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-27 13:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:00

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2020 r., poz.1057 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2021 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji’’

- zadanie 2: ,,Utworzenie i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży’’.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-02-18 11:31

 

Wójt Gminy Zbójno 


ogłasza 


otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych
na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-02-18 11:28
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-02-18 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-02-18 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-02-18 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-02-18 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-03-23 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-02-18 11:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-16 12:08

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

ogłasza konkursu ofert

na realizację zadań publicznych na 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-16 11:54
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-16 12:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-16 12:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-27 07:58

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-27 07:58
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-07-27 07:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-27 07:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-04 09:47

 

WÓJT GMINY ZBÓJNO

 

na podstawie art. 11, art. 13, art. 14 oraz art. 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku - w formie wsparcia -  niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- zadanie 1: ,,Działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji’’

- zadanie 2: ,,Utworzenie i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży’’.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-04 09:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-04 09:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-21 14:45

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie

 ogłosza konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-21 14:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-21 14:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-19 12:34

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza

otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-19 12:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-19 12:34

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, o przesunięciu terminu roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych ze względu z zainstniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem. Termin zostaje przesuniety na 29 maja 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-14 10:42
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-14 10:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-14 10:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-21 15:09

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-21 15:09
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-22 09:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-05-21 15:09

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-05 12:37

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-05 12:37

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-05 12:37

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-11 14:05

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka


ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. w ramach następujących zadań:

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-11 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-11 14:05

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-06 13:33

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno na 2019 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-06 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-03-06 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-03-06 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-03-06 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-03-06 13:33
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-03-27 12:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-03-06 13:33

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-16 15:18

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie
reprezentowany przez
Kierownika Ośrodka

ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2018 r. w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-16 15:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-16 15:18

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-02-13 13:58

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno na 2018 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-02-13 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-02-13 13:58

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-02-13 13:58

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2017 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-22 13:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-22 13:39

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-17 11:34

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-17 11:34
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 11:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-17 11:34

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-02-17 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35431
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-27 09:46:17