Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Działy

Stanowiska pracy

Liczba etatów

Kierownictwo urzędu

Wójt

    (Katarzyna Kukielska)

1

Zastępca Wójta

(Artur Dymek)

1/8

Sekretarz Gminy

(Tomasz Smoliński)

1

Skarbnik Gminy

(Małgorzata Szewczykowska)

1

 

Wydział Finansowy

Kierownik wydziału

 (Małgorzata Szewczykowska)

-----1

Stanowisko ds. obsługi płacowej szkół i urzędu oraz księgowości budżetowej

(Katarzyna Buczkowska)

 

1

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

(Teresa Zajączkowska)

1

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

(Sylwia Jasińska)

1

Stanowisko ds. poboru podatków i opłat

(Milena Żbikowska)

1

Stanowisko ds. rozrachunków i podatku Vat

(Agnieszka Makowska)

1

Stanowisko ds. dochodów budżetowych

(Natalia Koźmińska)

1

Stanowisko ds. wydatków budżetowych

(Mirosława Wojciechowska)

1

Stanowisko ds. księgowości szkół

(Kinga Blumkowska)

1/2

 

Pomoc Administracyjna

( Magorzata Knietowska)

1

Wydział Zarządzania Infrastrukturą

Kierownik wydziału infrastruktury

 (Radosław Stachowski)

7/8

Stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej

(Radosław Stachowski)

1

Stanowisko ds. konserwacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej     

                                      (Jarosław Zieliński)                                                                               (Dariusz Szarkowski)                                    (Tomasz Maćkowski)

3

Stanowisko ds. konserwacji dróg  

                           (Tomasz Wiśniewski)                                                                         (Mariusz Tucholski)                                                                   

2

Stanowisko ds. gospodarcz

                                       (Sławomir Okruciński)                                                                                      (Piotr Kociński)                                                                                        (Przemysław Lewin)                                            (Mirosław Maćkiewicz)

4

Stanowisko ds. technicznej obsługi urzędu oraz pielęgnacji terenów zielonych 

  (Wojciech Ciepliński)

1

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca kierownika USC

(Artur Dymek)

1/2

Archiwum Zakładowe

Archiwista

(Joanna Krzeszewska)

-----2

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

-----3

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

(Paula Klugiewicz)

-----4

Radca Prawny

Radca Prawny

(Krzysztof Cerankowski)

-----5

Samodzielne Stanowiska Pracy

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej  oraz ochrony przeciwpożarowej      

(Krzysztof Gołębiewski)

1

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi rady gminy oraz sportu

       (Artur Dymek)

1/2

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy  

(Anna Rzążewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. przygotowania inwestycji, gospodarki przestrzennej oraz promocji

     (Marzena Marcinkowska)

1

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami

     (Emilia Błędowska-Krajnik)

1

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i odpadami

  (Elżbieta Górzyńska)

1

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

  (Robert Witulski)

1

Samodzielne stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych

(Kinga Blumkowska)

1/2

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu         

(Agata Iglewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. zaopatrzenia

(Ryszard Krzemiński)

1

 Samodzielne stanowisko ds. edukacji i kultury  

  (Joanna Krzeszewska)

1

Samodzielne stanowisko ds. utrzymania czystości w urzędzie                                                                                                                      (Lidia Szarkowska)                                           (Barbara Kubacka)

11/2

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)                                                             

                                    (Marlena Sargalska)                                                                                 (Barbara Kubacka)                                      

1


 


1 Funkcję kierownika wydziału pełni skarbnik gminy.

2 Obowiązki archiwisty pełni osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisko ds. edukacji i kultury.                       

3 Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych pełni sekretarz gminy.

4 Funkcję inspektora ochrony danych pełni podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilno-prawnej.

5 Obsługę prawną zapewnia podmiot zewnętrzny na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2023-06-21 09:28
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2024-06-13 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 10:18:08