Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:13

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:12
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-05-05 13:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:12

 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2022 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:11

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:11

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:10
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-05-05 13:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-05-05 13:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:46

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za 2021 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-28 13:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-01 14:56
 • Hermonogram

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-04-01 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-01 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:54

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2022

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-01-10 11:51

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:05

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:04
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-12-14 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-14 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:10

 

 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

na terenie Gminy Zbójno za rok 2020

Korekta

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:57

 

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zbójno za 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-28 13:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:11

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych

dla wskazanych miejscowości Gminy Zbójno na rok 2021

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-04 12:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbójno za 2019 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-17 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

 

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

i przydowmowych oczyszczalni ścieków

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-27 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:35

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

LP.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Sp. z o. o.              w Rypinie

ul. Elizy Orzeszkowej 4

87-500 Rypin

54 280 24 61

664 643 897

2.

Usługi transportowe

TRANSTER

ul. B. Prusa 7

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 20 60

604 977 046

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie  Sp. z o.o

Ul. Kardynała Wyszyńskiego 47 87-600 Lipno

 

608 028 310

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:35
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 14:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące  z działalności rolniczej zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

 

L.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

 

Firma „JARES”  Jarosław Białobrzeski

 

ul. Romana Domagały 94   10-371 Kieźliny

601-653-268

2.

Firma AgroOPC

Izdby 5

88-300 Mogilno

601 236 867

3.

Firma KAR-UR

Małgorzata Karnowska

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

502-518-555

666-111-437

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 11:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Zbójno jest:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 47,

87 – 600 Lipno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 10:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

z terenu gminy Zbójno w 2021 roku.

 

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47, 87- 600 Lipno

Miejsce zagospodarowania odpadów takich jak:

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal), zmieszane odpady opakowaniowe -  Sortownia Odpadów, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- odpady ulegające biodegradacji: Kopiec bioenergetyczny ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno,

- zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - przetwarzane na Składowisku Odpadów Komunalnych w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

- odpady wielkogabarytowe - Stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 10:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

 

Informacja dla mieszkańców gminy Zbójno

dotycząca zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

 

Gmina Zbójno informuje, że zużyte sprzęty RTV i AGD są odbierane na zgłoszenie mieszkańców w sposób objazdowy przez firmę „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Lipno”, ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Zbiórka objazdowa odbywa się dwa razy w roku w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy Zbójno lub bezpośrednio do firmy odbierającej odpady komunalne. Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie, w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-19 11:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-20 10:26

 

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBÓJNO DOTYCZĄCA

PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 lit. d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno informuje, że w każdą sobotę (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00 – 14.00  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbójno nr. dz.42/9, 87-645 Zbójno na terenie byłej bazy SKR  prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno wystawione są kontenery  i pojemniki, do których mieszkańcy Gminy Zbójno mogą bezpłatnie dostarczać wyselekcjonowane frakcje odpadów:

 

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyte opony samochodowe,

- odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady),

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę,

- odzież i tekstylia,

- odpady niebezpieczne,

- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igieł i strzykawek),

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-20 10:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:47

 

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości GMINY ZBÓJNO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-19 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

 

Część rolników musi wpisać się do rejestru o odpadach BDO. Kogo dotyczy obowiązek?

13 sierpnia 2019 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o odpadach, która dotyczy m.in. funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-18 13:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

 

Wykaz firm odbierających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

( t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.2010 ze zm.).

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-11 14:10

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2018 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-04-30 12:08

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:54

 

Harmonogram odbierania odpadów w 2019 roku

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-11 11:52

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-02 09:31

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

L.P

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Sp. z o. o w Rypinie

ul. Elizy Orzeszkowej 4

87-500 Rypin

54 280 24 61

664 643 897

2.

Usługi transportowe

TRANSTER

ul. B. Prusa 7

87-400 Golub-Dobrzyń

056 683 20 60

604 977 046

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-02 09:31
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 09:30

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2017 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-04-26 14:07

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY ZBÓJNO NA ROK 2018

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-01-11 13:09

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:27

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2016 ROK

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-05-04 12:26

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

 

INFORMACJA

 

Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. – informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także informacja o instalacjach, do których zostały przekazane odpady komunalne ponadto informacja o funkcjonującym na terenie Gminy Zbójno PSZOK.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-04-10 14:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08

 

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Zbójno

w 2017 roku

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 14:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-01-11 13:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

NA TERENIE GMINY ZBÓJNO ZA 2015 ROK

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-05-02 21:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

 

Roczne sprawozdanie wójta z realizacji zadań

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-06 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

 

Harmonogram wywozu nieczystości komunalnych na 2016 rok

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-12-14 10:21

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

  W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-26 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-26 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11854
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-05 13:13