Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-30 14:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:18

 

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:49

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:48
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-15 12:49
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-15 12:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:11

 

INFORMACJA

Zarząd Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:15

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:14

OGŁOSZENIE

Gmina Zbójno - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:35

 

KOMUNIKAT

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:34
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-31 10:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:47

 

OBWIESZCZENIE I ZAWIADOMIENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:46
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-29 08:47
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-29 08:47

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:17

ZAWIADOMIENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:15

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01

 

Zarząd Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA O ODSTĘPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-05-15 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59

 

Zarząd Wójewództwa

Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU I OPRACOWANIU PRORAMU OCHRONY POWIETRZA

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-05-15 10:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:43

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:46

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:38

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Bydgoszczy

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:46

 

ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Minister Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-09 11:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:44

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:43
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-09 11:43
  • zmodyfikował: Robert Witulski
   ostatnia modyfikacja: 2023-02-09 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:25

 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Nabór

do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,

 

ogłasza

nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:23

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:02

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:24

 

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Państowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:23
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-09 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

ZAPRASZA


do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie w okresie od 02.01.2022 roku do 31.12.2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców gminy Zbójno w miejscu ich zamieszkania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.**

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-02 11:50

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-15 15:03
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-11-15 15:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-15 15:03

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

 

KOMUNIKAT

w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2021/2022

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:24
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-11-09 12:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:25

 

 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Badanie kontrolne będzie przeprowadzone w terminie od 12 do 24 listopada 2021 r. Przedmiotem badania objęte będą mieszkania z dostępnym numerem telefonu, w których został zrealizowany spis. W województwie kujawsko-pomorskim badaniem objętych
będzie
5,5 tys. mieszkań.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-10-25 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-10-25 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:57

 

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwałę antysmogową").

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:47

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2712
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 14:39:48