Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-20 09:19

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  10 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 31g ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 892 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym” zawiadamia się, że dnia 10 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla inwestora: Centralny Port Komunikacyjny z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 8/2024, znak: WIR.II.747.5.2.2024.MS o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, która jest niezbędna do wykonania badań podłoża gruntowo dla zrealizowania pełnego zakresu prac terenowych w celu wykonania badań i pomiarów podłoża gruntowego w związku z przygotowaniem realizacji zamierzenia pn.: ,,Opracowanie Rozszerzonego Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ-R) dla inwestycji „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie oraz Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-20 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-05-20 09:19

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-20 09:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-15 14:44

 

OBWIESZCZENIE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-15 14:43
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-05-15 14:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-05-15 14:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:21

 

Biuro Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia


ogłasza nabór na STANOWISKO DS. PROJEKTÓW

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-30 15:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-05 11:30

 

KOMUNIKAT

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz weterynarii informuje, że w okresie od 4 do 17 kwietnia 2024 r. przeprowadzona bedzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-05 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-04-05 11:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-04-05 11:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-02-26 12:37

 

 

NAGRODY SPORTOWE STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

 

 

Informujemy, że z dniem 17 lutego 2024 r. weszła w życie Uchwała Nr LXXIX/465/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 

 

Wnioski o nagrody sportowe można składać do dnia 29 lutego 2024 roku w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy kandydata do nagrody wydane przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy/ Polski Komitet Olimpijski/ Polski Komitet Paraolimpijski lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcie wyników sportowych lub szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz Klauzulę informacyjną i zgody.

 

Nagrody przyznane zostaną do 30 marca br.

 

Treść uchwały wraz z regulaminem, obowiązującymi wnioskami oraz Klauzulą informacyjną i zgody znajduje się w poniższych załącznikach:

 

Załącznik Nr 1 – Uchwała Nr LXXIX/465/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród sportowych Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, trenerów oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;

Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe;

Załącznik Nr 3 – Wniosek o przyznanie nagrody trenera;

Załącznik Nr 4 – Wniosek o przyznanie nagrody dla działacza sportowego;

Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna i zgody do celów przyznania nagrody Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego za osiągnięcia w sporcie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Kamilem Topolewskim, tel. 56 683 53 80 wew. 111 lub adres e-mail: k.topolewski@golub-dobrzyn.com.pl

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-02-26 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-02-26 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-10 15:22

 

ZAWIADOMIENIE

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

o zebraniu materiału dowodowego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-10 15:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-10 15:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-08 15:08

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2024 r.

o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-08 15:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-01-08 15:07

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-30 14:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-30 14:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:18

 

OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-28 09:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:49

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:48
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-15 12:49
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-11-15 12:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-11-15 12:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:11

 

INFORMACJA

Zarząd Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:15

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-04 14:14

OGŁOSZENIE

Gmina Zbójno - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie informuje, iż został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:35

 

KOMUNIKAT

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:34
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-31 10:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-31 10:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:47

 

OBWIESZCZENIE I ZAWIADOMIENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:46
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-29 08:47
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-08-29 08:47

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-29 08:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:17

ZAWIADOMIENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:15

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-22 15:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01

 

Zarząd Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA O ODSTĘPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-05-15 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59

 

Zarząd Wójewództwa

Kujawsko-Pomorskiego

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU I OPRACOWANIU PRORAMU OCHRONY POWIETRZA

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-05-15 10:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-15 10:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:43

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-04 13:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:46

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:38

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Bydgoszczy

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-03-17 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:46

 

ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Minister Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-09 11:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:44

 

OBWIESZCZENIE

Ministra Infrastruktury

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:43
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-02-09 11:43
  • zmodyfikował: Robert Witulski
   ostatnia modyfikacja: 2023-02-09 11:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-02-09 11:43

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:25

 

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-01-24 15:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Nabór

do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,

 

ogłasza

nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-30 11:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:23

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-01 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:02

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-11-09 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:24

 

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu

Państowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:23
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-09 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-09 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie
Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

ZAPRASZA


do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:
z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie w okresie od 02.01.2022 roku do 31.12.2022 roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców gminy Zbójno w miejscu ich zamieszkania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.**

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-09 13:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-02 11:50

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-15 15:03
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-11-15 15:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-15 15:03

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

 

KOMUNIKAT

w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2021/2022

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:24
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-11-09 12:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:25

 

 

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Badanie kontrolne będzie przeprowadzone w terminie od 12 do 24 listopada 2021 r. Przedmiotem badania objęte będą mieszkania z dostępnym numerem telefonu, w których został zrealizowany spis. W województwie kujawsko-pomorskim badaniem objętych
będzie
5,5 tys. mieszkań.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 12:26

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-10-25 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-10-25 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:57

 

INFORMACJA

Informuję, że w dniu 30 sierpnia 2021r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwałę antysmogową").

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-27 14:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:47

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-30 09:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4830
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-20 09:19:21