Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-13 14:01

 

 

Informacja dotycząca programu projektu partnerskiego Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I

 

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I", tym samym Gmina Zbójno przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.

W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-13 14:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-12 11:45

 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-12 11:44
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2024-03-12 11:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2024-03-12 11:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-20 09:36

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.P

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

Telefon kontaktowy

1.

WRC Sebastian Rosiński

ul. Ugory 78

87-100 Toruń

505 900 158

 

2.

Firma Handlowo-Usługowa

,,BIE-ROL’’ Wojciech Bielecki

Okonin 40

87-517 Brzuze

54 270 84 10

517 910 250

3.

Usługi Transportowe

Andrzej Mazurkiewicz

Skępsk 45

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 52 91

785 338 588

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

608 028 310

5.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul Mostowa 8B

87-400 Golub Dobrzyń

56 683 24 36

6.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o.

Ostrowite 4

87-400 Golub-Dobrzyń

56 683 62 96

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-20 09:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-20 09:34

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZBÓJNO

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ), Wójt Gminy Zbójno zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli: posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, dowodów uiszczania opłat za te usługi. Pracownicy gminy sukcesywnie przeprowadzają kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójno.

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-20 09:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-20 09:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-27 15:04

 

OBWIESZCZENIE

Konsultacje

"Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pozytku publicznego i wolontariacie, na 2024 r."

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-27 15:03
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-27 15:04
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-09-27 15:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-27 15:03

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-14 12:52

Obwieszczenie Gminy Zbójno o przetargu ustnym na sprzedaż węgla

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno o przetargu ustnym na sprzedaż węgla rodzaju groszek (8 – 25 mm) oraz orzech (25+ mm)

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż węgla – groszek (frakcja 8 – 25 mm) oraz orzech (frakcja 25 + mm), pozostałego ze sprzedaży preferencyjnej, w następującej ilości:

60,31 ton węgla groszek

68,26 ton węgla orzech.

W przetargu mogą wziąć udział indywidualni odbiorcy, tj. osoby fizyczne, jak również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym również podmioty zajmujące się dystrybucją węgla.

Oferty można składać na całą ilość węgla przeznaczoną do sprzedaży lub jej część.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 25 września 2023 r. o godzinie 10.00.

Węgiel przechowywany jest na terenie gminy Zbójno w składach węgla zlokalizowanych w miejscowości Adamki oraz Działyń.

Węgiel można obejrzeć na miejscu w ww. składach, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Urzędem Gminy Zbójno, pod numerem 505 180 143, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę:

 

1 tona węgla groszek - 850 zł + 23 % podatku Vat;

1 tona węgla orzech – 800 zł + 23 % podatku Vat;

 

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) i z wolnej ręki z dnia 12 października 2022 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

 

Zbójno dnia 14.09.2023 r.

Link do regulaminu

 

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-14 12:52
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-14 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-14 12:52

 

Stypendia sportowe

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: III miejsce na Mistrzostwach Europy w sprincie drużynowym na torze w Anadii (Portugalia)

– wysokość stypendium: 400 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

 

b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski w Kickboxingu formuła Full Contact

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

c) Natalia Szarszewska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: VI miejsce na Mistrzostwach Polski w kolarstwie – jazda na czas dwójek

– wysokość stypendium: 150 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

 

d) Daria Ostrycharz

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

 

e) Michalina Rzeszot

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce w kolarskim wyścigu tempowym juniorek młodszych

– wysokość stypendium: 150 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

 

f) Barbara Ersteniuk

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: II Wicemistrzyni Polski Szkółek Kolarskich

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2023 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-25 10:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-25 10:22

 

Wójt Gminy Zbójno ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowej na członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 12:49
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-25 10:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 12:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 12:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 12:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 13:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 13:06

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-08-14 13:06

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-28 13:44

Szacowanie strat spowodowanych zjawiskiem suszy

 

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, w związku z powołaniem Komisji do spraw szacowania szkód w uprawach spowodowanych przez suszę, wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Zbójno można składać w Urzędzie Gminy Zbójno – I piętro, pok. nr 24 do dnia 4 sierpnia 2023 r. do godz. 1400.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie  szkód powstałych w wyniku suszy, tak  jak to ma miejsce od 2020 r. za pośrednictwem aplikacji   ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ ’’ (konieczne jest posiadanie przez posiadacza gospodarstwa rolnego profilu zaufanego).

Jeżeli jednak producent rolny chciałby, aby oszacowania dokonała również komisja, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w urzędzie gminy w terminie umożliwiającym szacowanie. JEST TO ROZWIĄZANIE OPCJONALNE - NIE KONIECZNOŚĆ.

 

UWAGA !!!

 

         Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem złożonym o dopłaty  w  ARiMR. Jeżeli rolnik nie będzie chciał, aby komisja gminna oszacowała szkody, składa wniosek w aplikacji i otrzymuje protokół.

SAMO OSZACOWANIE SZKÓD PRZEZ KOMISJĘ GMINNĄ, BEZ UPRZEDNIEGO ZGŁOSZENIA WNIOSKU W APLIKACJI, NIE POZWOLI NA WYGENEROWANIE PROTOKOŁÓW.

Prosimy  najpierw o  złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy  za  pośrednictwem  aplikacji „  ZGŁOŚ  SZKODĘ  ROLNICZĄ  ’’

Link do  aplikacji : https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę   w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o oszacowanie, nie później niż do czasu zbioru  plonu  głównego  danej  uprawy  albo  jej  likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw .

Osoba  do  kontaktu: Elżbieta Górzyńska 54 280 19 21

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-28 13:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-21 14:49

 

To już ostatni rok z kopciuchami. Kominki i piece kaflowe do końca grudnia 2023 r.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Zbójno informujemy, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje „uchwała antysmogowa” wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, tj. kominki i piece kaflowe muszą zlikwidować te urządzenia do końca 2023 r. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się ich do 2027 r.

W praktyce oznacza to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów muszą w najbliższym czasie zmienić sposób ogrzewania. Eksploatowane obecnie urządzenia grzewcze na opał stały spełniające wymagania 5 klasy bądź ekoprojektu należy zlikwidować do 31 grudnia 2029 r.

Do ogrzewania należy wykorzystać źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną.

Zgodnie z uchwałami obowiązującymi na naszym terenie każdy użytkownik kotła na paliwo stałe winien posiadać w trakcie kontroli świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału oraz zobowiązany jest do okazania dokumentacji technicznej kotła lub odpowiedniej instrukcji dla instalatorów i użytkowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 zł (Policja) lub grzywna 5 000 zł (Sąd).

Podstawa prawna:

1. UCHWAŁA NR VIII/136/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2. UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-21 14:49
 • kot1

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-06-21 14:49
 • kot2

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-06-21 14:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-06-21 14:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-18 13:58

 

Wójt Gminy Zbójno

Zbójno 178A, 87-645 Zbójno

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Działyń, obręb Działyń, gmina Zbójno.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-18 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-05-18 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-19 08:37

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.1987 r.

Rok produkcji: 1987

Przebieg: 57.826 km

Numer VIN: 10909.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Dopuszczalna ładowność: 5000 kg.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Autopompa: wydajność 2,5/8.

Przystawka.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: sprawny do jazdy. Wycofany z eksploatacji przez OSP w październiku 2021 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 października 2022 r. o godzinie 12.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 19.09.2022 r. do dnia 03.10.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 24.500 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 16.09.2022 r.

                                                                                              Wójt Gminy Zbójno

                                                                                            Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-19 08:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-19 08:36

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-07-21 11:10

 

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

 

              Informujemy, że dnia 15 lipca 2022 roku wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

                Zmiana programu pn. Czyste Powietrze Plus polega na udzieleniu przedpłaty dla nowych Beneficjentów, na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

                 Modyfikacje te dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym Beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50 procent przewidzianej kwoty dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

                 Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Dokumenty o zmianie programu są do pobrania na portalu WFOŚiGW w Toruniu pod adresem: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html .

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-07-21 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-07-21 11:08

 

Stypendia sportowe 2022

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

 

 1. a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek młodszych – Koziegłowy 2021

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2022 r.

 

 1. b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: II miejsce na Mistrzostwach Europy w Kickboxingu formuła Kick-Light w Czarnogórze

– wysokość stypendium: 400 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2022 r.

 1. c) Natalia Szarszewska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: IV miejsce na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas – Przybysławice 2021

– wysokość stypendium: 150 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2022 r.

 

 1. d) Daria Ostrycharz

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski jazda na czas drużyn – Godziesze Wielkie 2021

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2022 r.

 

 1. e) Michalina Rzeszot

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski jazda na czas drużyn – Godziesze Wielkie 2021

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2022 r.

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                           Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-07-21 11:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-13 16:13

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.1987 r.

Rok produkcji: 1987

Przebieg: 57.826 km

Numer VIN: 10909.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Dopuszczalna ładowność: 5000 kg.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Autopompa: wydajność 2,5/8.

Przystawka.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: sprawny do jazdy. Wycofany z eksploatacji przez OSP w październiku 2021 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 maja 2022 r. o godzinie 12.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 12.04.2022 r. do dnia 02.05.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 24.500 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 11.04.2022 r.

                                                                                                            Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                           Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-13 16:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-13 16:13

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego

o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 06.10.1987 r.

Rok produkcji: 1987.

Przebieg: 12.460 km

Numer VIN: 10769.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Działko wodne.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: niesprawny do jazdy.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 4 maja 2022 r. o godzinie 13.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 12.04.2022 r. do dnia 02.05.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 7.000 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 11.04.2022 r.

                                                                                                    Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                   Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-04-13 16:13

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:18

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P266, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnie gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 06.10.1987 r.

Rok produkcji: 1987.

Przebieg: 12.460 km

Numer VIN: 10769.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Działko wodne.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: niesprawny do jazdy.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 13.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 15.02.2022 r. do dnia 25.02.2022 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 10.000 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 14.02.2022 r.

                                                                                                    Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                   Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:16
 • IMG_20220214_132804

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:18
 • IMG_20220214_132840

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:18
 • IMG_20220214_132849

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:06

 

Obwieszczenie Gminy Zbójno

o przetargu ustnym na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244

 

Gmina Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym marki STAR P244, który był użytkowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu gm. Zbójno.

Specyfikacja pojazdu:

Data pierwszej rejestracji pojazdu: 22.12.1987 r.

Rok produkcji: 1987

Przebieg: 57.826 km

Numer VIN: 10909.

Pojemność: 6830 cm3.

Liczba miejsc siedzących: 6.

Dopuszczalna ładowność: 5000 kg.

Napęd na 4 koła + blokada mostu.

Autopompa: wydajność 2,5/8.

Przystawka.

Zbiornik na wodę 2,5 m3.

Stan techniczny: sprawny do jazdy. Wycofany z eksploatacji przez OSP w październiku 2021 r.

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 178A, sala nr 13, w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 12.00.

Samochód  można obejrzeć na terenie bazy materiałowo-sprzętowej Urzędu Gminy Zbójno, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu - Panem Arturem Dymkiem, tel. 54 280 1921, w terminie od dnia 15.02.2022 r. do dnia 25.02.2022 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 35.000 zł.

Zastrzega się, że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Przetarg będzie się odbywał na zasadach określonych w regulaminie sprzedaży zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego w drodze przetargu (licytacji) z dnia 8 grudnia 2021 r., załączonym do ww. obwieszczenia.

Zbójno dnia 14.02.2022 r.

                                                                                                                 Wójt Gminy Zbójno

                                                                                                                Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:03
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 14:03

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:04
 • IMG_20220214_133129

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:06
 • IMG_20220214_133157

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:06
 • IMG_20220214_133211

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-02-14 14:06

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-02-14 14:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-03 12:26

            

OFERTA   PRACY

Urząd Gminy Zbójno zatrudni pracownika na stanowisku  zaopatrzeniowiec.

 

Wymagania kwalifikacyjne :

- wykształcenie średnie

- dwuletni staż pracy

- prawo jazdy kat. B

- mile widziane kwalifikacje do obsługi kotłów grzewczych

Podstawowy zakres obowiązków :

- dokonywanie zakupów środków i materiałów niezbędnych do funkcjonowania  i realizacji zadań urzędu gminy.

- obsługa samochodu typu Volkswagen Transporter

- dowożenie dzieci i młodzieży do i ze szkół

- realizacja przewozu mieszkańców gminy na polecenie wójta lub sekretarza

Oferujemy zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem zasadniczym – 3.210,00 zł. (brutto).

Możliwość rozpoczęcia pracy od 17.01.2022 r.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o złożenie CV  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójno do dnia 31 grudnia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną „Klauzulą Informacyjną – rekrutacja pracownika”

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-03 12:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-12-03 12:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-10 20:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-28 12:51

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNO

o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Zabudowa odnawialnych źródeł energii (OZE), polegająca na budowie elektrowni fotowoldaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoldaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 4 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce nr 325, w miejscowości Ruże, gmina Zbójno", prowadzone na wniosek inwestora Mariusza Chojnowskiego OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-28 12:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-28 12:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:05
 • 4

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-08-16 11:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-08-16 11:04

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-22 10:00
 • ulotka

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-07-22 09:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-22 09:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-22 09:55

 

Stypendia sportowe 2021

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

 1. a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek młodszych na torze w Kaliszu – Madison.

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

 1. b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w  Kickboxingu formuła Kick-Light w Mysiadle

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2021 r.

 

         

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-22 09:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-14 14:16

 

Ogłoszenie

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług

w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-14 14:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-14 14:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-02 08:40

 

INFORMACJA

 

Informujemy, iż w dniu 02.04.2021 r. Urząd Gminy Zbójno będzie czynny do godziny 14.30

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-02 08:40

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-15 13:59

 

Szczepienia przeciwko COVID – 19

Od 15 stycznia 2021 r. osoby powyżej 80. roku życia mogą zarejestrować się na szczepienia się przeciwko Covid-19.

 

W Urzędzie Gminy Zbójno działa specjalna infolinia dla mieszkańców, za której pośrednictwem osoby niepełnosprawne, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą zamówić transport na szczepienie, który zorganizuje Urząd Gminy przy współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

Infolinia działa w godzinach 8.00 – 15.00, obsługuje ją gminny koordynator ds. szczepień

Numer infolinii to: 574 639 419

Wszystkie informacje na temat ogólnokrajowych szczepień znajdują się w rządowym serwisie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Powszechne szczepienia zaczynają się od seniorów.

Seniorzy będą szczepieni w Polsce w ramach szczepień powszechnych w pierwszej kolejności.

Jak wygląda harmonogram rejestracji?

 • od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
 • od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 roku.

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Całodobowa i bezpłatna infolinia– 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. e-Rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę
i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać profil zaufany.

3. Punkt Szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.
Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień znajdują się: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Do Narodowego Program Szczepień zgodnie z mapą punktów szczepień z naszej gminy zgłosiła się placówka:

Danuta Brzoskowska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MÓJ MEDYK”
Zbójn 149

87-645 Zbójno
telefon: 54 280 18 44

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-01-15 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-07 12:00

 

Obwieszczenie

w sprawie konsultacji społecznych projektu

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Zbójno na lata 2021 – 2027"

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-07 12:02
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 12:03

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-07 12:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:40

 

OBWIESZCZENIE

Konsultacje

"Roczny Program Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok"

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-24 08:39

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-12 11:22

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, iż w dniu 06.08.2020 r. , Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została powołana Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego w gminie Zbójno, który miał miejsce w dniu 18.06.2020 r.

W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku deszczu nawalnego, który przyczynił się do zalania pól oraz szkód w uprawach rolnych Wójt Gminy Zbójno prosi o złożenie do dnia 21.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Zbójno wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w uprawie, w której szkoda objęła co najmniej 30 % powierzchni danej uprawy.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2020r.  suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Wniosek można pobrać poniżej.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-12 11:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-12 11:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-27 08:27

 

Stypendia sportowe

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

 

a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: Mistrz Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2020 r.

 

b) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kickboxing

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Kadetów w  Kickboxingu formuła Kick-Light w Mysiadle

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-27 08:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-03 11:03

Straty po ulewnych deszczach

 

DRODZY ROLNICY


W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących we czerwcu 2020r. oraz 1 lipca 2020r. ulewnych deszczy, które przyczyniły się do zalania pól oraz szkody w uprawach rolnych Wójt Gminy Zbójno prosi o złożenie do dnia 10.07.2020 w Urzędzie Gminy Zbójno wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, w uprawie, w której szkoda objęła co najmniej 30 % powierzchni danej uprawy.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z danymi deklarowanymi do ARiMR o przyznanie  płatności w ramach wsparcia bezpośredniego.


Jednocześnie informuję, że obecnie nie ma informacji w sprawie ustanowienia programu pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem w 2020r.  suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, a zebrane materiały pozwolą na ocenę i zobrazowanie sytuacji w gminie i będą zarazem podstawą do powołania Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez powódź powstałą w skutek zalania terenów wskutek deszczu nawalnego.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-03 11:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-03 11:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-20 13:35

 

Informacja dla osób starszych i samotnych.

 

Osoby starsze i samotne, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów w zrobieniu zakupów czy zaopatrzeniu w leki proszone są o kontakt telefoniczny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie pod numer telefonu : 54-280-19-32 lub 54-284-15-81 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców Gminy Zbójno do współpracy przy niesieniu pomocy. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez kontakt telefoniczny.

 W związku z zaistniałą sytuacją Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację, czy odczuwających stan zmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa.

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102.

Więcej informacji pod adresem: https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/492129/infolinia-wsparcia-psychologicznego

Ponadto informujemy, iż osoby mogą skorzystać również ze wsparcia psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym dla rodzin w Zbójnie pod numerem telefonu 607 622 792.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-20 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 14:49

 

Informacja dla osób pobierających świadczenia w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego w Zbójnie

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa informujemy, że osoby które pobierają świadczenia pieniężne z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Zbójnie w formie gotówkowej, proszone są o podanie do dnia 17.03.2020 r. (dotyczy świadczenia wychowawczego) oraz  20.03.2020 r. (pozostałe świadczenia)  numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane świadczenia.

Wypłata świadczeń zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

W załączeniu wzór podania o zmianę formy wypłaty świadczeń.

W przypadku braku możliwości pobrania wzoru, prosimy własnoręcznie napisać podanie według zamieszczonego wzoru.

Zachęcamy do wypełnienia, podpisania i przesłania skanu/fotografii podania na adres e-mail: gops@gopszbojno.pl

W przypadku konieczności podanie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 54-284-15-81 lub 54-280-19-32

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 14:49
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 12:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 08:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 08:33

 

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Zbójno

 

W związku z podejrzeniem wystąpienia pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem na terenie gminy Zbójno, Wójt Gminy Zbójno informuje o konieczności ograniczenia pracy jednostek organizacyjnych. Wobec zaistniałej sytuacji od piątku 13 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Zbójno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Gminna Biblioteka Publiczna zostają zamknięte dla obsługi osobistej interesantów.

Będziemy załatwiać tylko sprawy nagłe i nie cierpiące zwłoki tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Najbliższa sesja Rady Gminy w dniu 16. marca odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz. 

W celu załatwienia spraw urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail, a korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem portalu E-PUAP przy użyciu profilu zaufanego.

Regulowanie płatności (podatkowe, za gospodarowanie odpadami, od nieruchomości) zalecamy dokonywać poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Adres mailowy: bip@zbojno.pl, lub sekretariat@zbojno.pl

 

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26 9551 0002 0100 2538 2003 0002

Konto bankowe dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

41 9551 0002 0100 2538 2000 0050

Bezpośredni nr tel. do Urzędu Gminy Zbójno: 54 2801921

 

Kontakt do pracowników:

Wójt Gminy Zbójno

tel: (54) 280 19 21

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (54) 280 19 23

w sprawach sporządzania aktów zgonów w dni wolne od pracy

tel. kom. 505 313 554

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel: (54) 280 19 32

Gminna Biblioteka Publiczna

tel: (54) 280  10 91

Numery wewnętrzne Urzędu Gminy Zbójno:

Sekretarz Gminy wew.31

Sekretariat wew.32      

Wójt Gminy  wew.33  

Informatyk wew. 36    

Inwestycje, Promocja, Zagospodarowanie Przestrzenne, wew.35          

Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC, Działalność Gospodarcza,  wew.36        

Podatki, Księgowość, wew.37  

Skarbnik Gminy, wew.38        

Rolnictwo, Ochrona Środowiska, , wew.39      

Kasa, wew. 40

Infrastruktura, wew. 34

Kadry wew. 42

Oświata: wew.43

 

Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do aktualnej sytuacji.

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 08:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 08:33

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

 

Informujemy, że w dniu 13 marca br. ukazało się rozporządzenie MSWiA oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

W wyniku wprowadzonego rozporządzenia na chwilę obecną zostały odwołane komisje lekarskie, na które obowiązkowo wezwani byli mężczyźni oraz kobiety rocznika 2001.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-13 13:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-03 13:46

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-03 13:46

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-12-03 13:46

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-24 11:02

 

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

 

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Zbójno ma możliwość otrzymania 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi tu m. in. o odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji zadania, prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o zgłoszenie bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Zbójno, pokój 32 orientacyjnej masy (w kg lub Mg) posiadanych w/w odpadów rolniczych do dnia 10 PAŹDZIERKA 2019 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę  w Nasze Gminie.  

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-24 11:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-24 11:02

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-16 14:11

DOTACJA AZBEST 2019-2020 - Trwa nabór wniosków

 

DOTACJA AZBEST 2019-2020

Trwa nabór wniosków

 

Gmina Zbójno dnia 26.08.2019 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotujący czyli Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Zbójno dotacji w kwocie 56.307,85 zł (w roku 2019 – 28.153,93, natomiast w roku 2020 – w kwocie 28.153,92 zł) w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 150 ton.

Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 2. zabezpieczenie i transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki o miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2020 będzie trwał do 01 marca 2020. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-16 14:11
 • -

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-09-16 14:11
 • -

  Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2019-09-16 14:11

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-16 14:11

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-10 08:06

 

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 9 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zbójno o numerze:

41 9551 0002 0100 2538 2000 0050

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-09-10 08:04

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-08-06 13:56

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

 

Szanowni Rolnicy !

 

W związku z pojawieniem się raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej publikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) obejmującego teren Gminy Zbójno wskazującego wystąpienie zjawiska suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno oraz krzewów owocowych na kategorii glebowej I (w Gminie Zbójno udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla ww. roślin wynosi obecnie ogółem  29,27 ha). Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Zbójno (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 54 280 19 21) celem ustalenia, czy Państwa uprawy kwalifikują się do złożenia wniosku suszowego.

 

Poniżej link do mapy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, na której można sprawdzić po numerze działki na jakiej kategorii glebowej się ona znajduje:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Informujemy, że:

- Kategoria I  - Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm) obejmuje  gatunek gleby:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty - plp
 • piasek słabo gliniasty - ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Jednocześnie przypominamy, że IUNG w Puławach na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/  raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Poniżej link do raportów dla Gminy Zbójno

  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405062/

 

Kolejne raporty będą publikowane według stanu na dzień 10.08., 20.08., 31.08., 10.09., 20.09., 30.09, po danym okresie raportowania.

Szacowanie strat przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-08-06 13:55

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-07-23 13:16

 

Stypendia sportowe

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: Mistrz Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

b) Karolina Dominiak

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

c) Krzysztof Skomra

– uprawiana dyscyplina sportowa: lekka atletyka

– uzyskany wynik sportowy: Mistrz Polski w Finale Ogólnopolskim XXIV Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” w biegu na 1000 m

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

d) Miłosz Malinowski

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: V-ce Mistrz Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

e) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: karate

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 Shinkyokushin Polskiej Federacji Kyokushin Karate

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

                                                             Wójt Gminy Zbójno

                                                             Katarzyna Kukielska

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-07-23 13:16

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-24 13:39

 

Konsultacje społeczne

 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne poświęcone Statutom Sołeckim z terenu Gminy Zbójno w dniach od 28.01.2019 do 30.01.2019 roku w godz. od 7.30  do 15.30   w Urzędzie Gminy pok. nr. 29

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-01-24 13:39

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNO

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-09-26 13:56

 

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 

Informujemy, że do w monitoringu suszy w trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

 • Ziemniaka,
 • Rzepaku i rzepiku
 • Buraka cukrowego,

Rolnicy,  którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gminie i mają w swych protokołach uprawy buraka cukrowego i ziemniaka mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do pokoju nr 32 celem doszacowania wymienionych upraw do istniejących już protokołów. Rolnicy, u których można doszacować uprawy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Ponadto informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-09-26 13:56

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-20 12:12

 

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

Rolnicy Gminy Zbójno

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia 2018 r.  do dnia 31 maja 2018 r. suszy rolniczej wśród upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji, która oszacuje doznane szkody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbójno pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (rosnących na glebach kat. I i II - glebach najsłabszych, piaskach -: zbóż ozimych i jarych, truskawek i krzewów owocowych oraz rosnących na glebach najsłabszych kat. I: drzew owocowych).

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub  ze strony internetowej)  w terminie do 27 czerwca 2018 r. (środa) do godz. 1100Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

 

Sprawę należy potraktować jako pilną i po zapoznaniu się z powyższą informacją należy ją przekazać następnemu rolnikowi.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-20 12:12

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-20 12:12

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-05 11:43

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 08.06.2018 r. darmowe porady prawne będą udzielane od godz. 11:30.

Za utrudnienia - przepraszamy.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-05 11:43
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:42

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-05 10:28

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zbójno

o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania - aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójno na lata 2015-2020 z perespektywą na lata następne.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2018-06-05 10:28