Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

Zakres i zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, bezpieczeństwem oraz monitorowaniem lokalnych zagrożeń i niebezpiecznych rejonów w gminie,

2) opracowywanie i bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Zbójno,

3) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego,

4) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

6) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

7) współpraca na rzecz bezpieczeństwa ze służbami mundurowymi,

8) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy,

9) w sytuacjach kryzysowych:

a) pełnienie dyżuru, w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

b) dokonywanie wstępnej analizy sytuacji oraz powiadamianie wójta,

c) przygotowywanie ostrzeżeń, komunikatów oraz informowanie ludności poprzez środki masowego przekazu,

d) przekazywanie informacji o zdarzeniach do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz gmin sąsiednich,

e) koordynowanie przebiegu prowadzonych akcji ratunkowych o zasięgu gminnym,

f) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

10) przekazywanie zadań i sposobów współdziałania, zgodnie z decyzją Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wykonawców (instytucji), przedsiębiorstw wydzielających siły i środki ratownicze lub materiałowe.

11) nadzór nad przebiegiem realizacji zadań przez poszczególnych wykonawców,

12) dokumentowanie działań podejmowanych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

13) w sprawach obronnych:

a) planowanie oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby związane z obronnością,

b) opracowanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych:

- „Planu Obrony Cywilnej”,

- „Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej”,

14) realizowanie zadań obronnych w tym: sporządzanie i aktualizacja planu operacyjnego gminy w stanach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wojny, opracowanie planu i prowadzenie szkolenia obronnego, przygotowywanie dokumentacji głównego stanowiska kierowania dla Wójta Gminy, ustalenie i utrzymywanie w gotowości stałego dyżuru Wójta Gminy, prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską,

15) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zorganizowania zgromadzeń (zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach),

16) realizacja zadań z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2023-08-31 11:36
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-31 11:40:56