Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:32

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-25 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:06

 

OBWIESZCZENIE

Plan polowań zbiorowych dla obwodów 133 i 148 na sezon 2023/2024 Koła Łowieckiego "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-10-09 15:06

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:58

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42 ab ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1082) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 735 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2023/2024 przez Wojskowe Koło Łowieckie Nr 236 „Żbik” w Toruniu w obwodach łowieckich nr 147 i 162.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:57

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-09-18 13:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:40

 

Informacja

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

"Programy Ochrony Powietrza"

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:38
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-19 14:40
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2023-07-19 14:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2023-07-19 14:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-29 08:59

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Marcina Cichowicza AGRO FARMS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., ul. Łąkowa 2, 86-014 Sicienko, (data wpływu: 02.12.2022 r., uzupełniony dnia  23.12.2022 r.)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnych 29/1 w obrębie Ruże, gmina Zbójno".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-28 15:28

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-12-28 15:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:11

 

OBWIESZCZENIE

o polowaniu zbiorowym - Koło Łowieckie "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:10
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2022-10-17 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-28 12:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:30

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Rafała Orzechowskiego KPE FARMS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, (data wpływu: 26.08.2022 r., znak: OŚN.6220.1.2022, uzupełniony dnia  20.09.2022 r.)  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 107/2, 108/7, 108/11, 110, 111, 112, 115, 116 oraz 97/9  w obrębie Rembiocha, gmina Zbójno".

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2022-09-23 12:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:56

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego ,,Daniel’’ w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-18 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:18

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 16.11.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110511C Działyń - Rembiocha”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-16 13:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:35

 

OBWIESZCZENIE

O AKTUALIZACJI  „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZBÓJNO”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-11-09 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:03

Obwieszczenie

o podaniu do publicznej wiadomości

harmonogramu polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 236 ''ŻBIK'' w Toruniu

w obwodach łowieckich nr 147 i 162 w sezonie 2021/2022.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-09-13 13:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:53

 

Obwieszczenie

dotyczące Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-07-07 10:52

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:17

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 31.05.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110521 Wielgie-Liciszewy”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-31 11:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:50

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art.30, art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału spoleczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. Ust. z 2021 r.poz. 247 ze zm.) w związku z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ocgrony środowiska (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości informacje

o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze wojweództwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w którym następuje spalanie paliw (tj. tzw. "uchwałę antysmogową") oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:49
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-05-24 08:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 08:49

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:24

 

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, tj.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawowodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, tj.) zawiadamiam i podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2021 r. wydałem Gminie Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno decyzję znak: GD.ZUZ.5.4210.477.2020.MT pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, usługę wodną – pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński, składającego się ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz usługę wodną – wprowadzanie ścieków – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Działyń (dz. ewid. nr 726/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń), podczyszczonych w dwukomorowym odstojniku wód popłucznych, istniejącym wylotem PVC o ∅ 160 mm zlokalizowanym na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń poprzez studnię włączeniową do krytego rowu, tj. rurociągu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń) uchodzącego do otwartego rowu melioracyjnego (dz. ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń).

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 09:59
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-05-24 09:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-24 09:54

 

DECYZJA

 

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – polegające na przebudowie studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Działyń na terenie działki ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń, gm. Zbójno i usługi wodne, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich z komunalnego ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni głębinowej nr 1 (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń), zlokalizowanego w miejscowości Działyń, gm. Zbójno, pow. golubsko-dobrzyński i wprowadzanie ścieków – podczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody (dz. ewid. nr 725/6 obręb ewid. nr 0003 Działyń) za pomocą istniejącego wylotu do krytego rowu – rurociągu melioracyjnego, zlokalizowanego na działce ewid. nr 65/5 obręb ewid. nr 0003 Działyń oraz wygaszenie decyzji Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 r., znak: OS.6223-9/1/2006

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:22
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-18 14:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-05-18 14:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:03

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek z dnia 12.04.2021 r., przez Gminę Zbójno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójno – Katarzynę Kukielską, w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110505C Łukaszewo - Zbójenko”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-04-13 10:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:15

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskiech w Gdańsku

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:14
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-03-23 15:15

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-23 15:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05

 

Obwieszczenie SKO w Toruniu

zawiadamiające o wpłynięciu skargi do WSA w Bydgoszczy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Foksiński
 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-17 12:07
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2021-03-17 12:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2021-03-17 12:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:10

 

OBWIESZCZENIE

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu, na żadanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-12-24 11:09

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:02

 

OBWIESZCZENIE

Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Koło Łowieckie "GAWRA" w obwodach łowieckich nr 132 (miejscowości: Wielgie, Ciechanówek, Rembiocha, Działyń, Pustki Działyńskie )

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-11-16 14:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:59

 

OBWIESZCZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 236 "Żbik" w Toruniu w obwodach łowieckich nr 147 i 162

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:58
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:59

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:58

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:56

 

OBWIESZCZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2020/2021 przez Koło Łowieckie "Daniel" w Leśnie.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:55
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:51

 

OBWIESZCZENIE

 

o sprządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomrskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:50
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-09-30 14:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-09-30 14:50

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:44

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie na złożony wniosek przez ADABET Kazimierz Adamski, ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, reprezentowanego przez Zbigniewa Rybaka, ul. M. Kromera 12/14, 85-790 Bydgoszcz, (data wpływu: 14.08.2020 r., znak: 3942/2020), w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa magazynu gazu płynnego w miejscowości Sitno, działka numer 303/2”.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-08-18 14:37

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), Wójt Gminy Zbójno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027”. Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-07 14:32

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Mariusza Chojnowskiego OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, (data wpływu: 01.06.2020 r., znak: 2706/2020), uzupełniony dnia 25.06.2020 r. w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej- urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 4 MW, wraz z inwerterami oraz stacją transformatorową 15/0,4 kV realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 325, w miejscowości Ruże, gmina Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 14:21

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Zbójno,

zawiadamia,

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez „ALBECO” Marlena Szczepańska, Sikory 27, 87-500 Rypin (data wpływu: 05.05.2020 r., znak: 2336/2020),  w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zbieranie i magazynowanie odpadów” . Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Sitno, gmina Zbójno na dz. o nr geod. 148/6, 148/7, 148/8, 142/17.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-08 14:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

 

Zawiadomienie

dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W celu aktualizacji ewidencji, ponownie zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Zbójno posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia (druk (zgłoszenia do pobrania: https://www.zbojno.pl/487,ochrona-srodowiska.html) dostarczenie elektronicznie na adres: komunalna@zbojno.pl lub bip@zbojno.pl lub osobiście po zakończeniu stanu epidemicznego do Urzędu Gminy

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-06 13:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

 

INFORMACJA

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnychzlokalizowanych w miejscowości Zbójno, gm Zbójno

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "ŻBIK" w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej Działyń o mocy wytwórczej do 1 MW, realizowanego na działce o nr ewid. 45/4, obrębie Działyń w Gminie Zbójno "

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-01-17 10:35

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "DANIEL" w Leśnie

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej o mocy o 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1,2 obręb Adamki "

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzialenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na rzece Ruziec w km 18+505 w miejscowości Wojnowo, Gmina Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 12:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

Zbójno dn. 21.06.2017  r.

WOŚ.6220.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1      ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte        i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Józefa Matyjasik zam. Wielgie 57, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Dobudowa obory’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 102 obręb Wielgie, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 103 ppkt b) Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Elżbieta Górzyńska  

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2.  

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 14:16

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:10

Zbójno dn. 20.03.2017 r.

WOŚ.6220.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Kazimierza Adamskiego, ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa magazynu zbożowego silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2obręb Sitno, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

                                               Z up. Wójta

                                         Elżbieta Górzyńska

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2. a/a

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:09
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 15:11

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2017-03-20 15:09

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-08-25 12:49

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zbójno dn. 25.08.2016 r.

WOŚ.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remoncie drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: - 89/1 obręb Świętosław, gmina Ciechocin, - 119 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin, - 259, 97/10, 73 obręb Rembiocha, gmina Zbójno, - 135, obręb Działyń, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71)

 


 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-06-30 10:25

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 29.06.2016 r.

WOŚ.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 3001 mb w km od 0+0303 do km 3+304’’, które stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 71 ze zm.).

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno, dnia 08.02.2016 r.

WOŚ.6220.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz zam. Klonowo 58, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 15.01.2016 r. r.

WOŚ.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Pana Mariusza Andler - wspólnik spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Maślana 8/10, pełnomocnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od 0+000 do km 4+391 wraz z przebudową mostu JNI 01016500 w miejscowości Ruże, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 26.10.2015 r.

WOŚ.6220.3.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2015 r. /wpływ do tut. urzędu 05.10.2015 r./ złożonego przez Gminę Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

 


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 25.04.2016 r.

WOŚ. 6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2016-04-25 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-25 13:32:19