Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 330715
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.03.25 08:18
ostatnia aktualizacja w BIP:
2016.05.25 11:55

Treść strony


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-21 14:58

Urząd Gminy Zbójno
Zbójno 35a
87 - 645 Zbójno
tel/fax: (54) 280 19 21 lub
(54) 280 19 84

NIP: 878 - 15 - 54 - 618
REGON: 000542445

e-mail: bip@zbojno.pl


Godziny pracy urzędu:
pn-pt 7.30 - 15.30,

KONTO BANKOWE:

BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno

26 9551 0002 0100 2538 2003 0002

SWIFT/BIC: GBWCPLPP

 

Wójt Gminy Zbójno

tel: (54) 280 19 15

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (54) 280 19 23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel: (54) 280 19 32

Świadczenia Rodzinne

tel: (54) 284 15 81

Gminna Biblioteka Publiczna

tel: (54) 280  10 91

 

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2003-07-01 11:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:20

 

Wójt Gminy Zbójno

przyjmuję interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 8.00 - 12.00

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-08 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 11:37

 

Przewodniczący Rady Gminy

 przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek

w godz. 10.00 do 12.00 w pokoju nr 28.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 09:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-13 11:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-04 11:24

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art.4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-21 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-08 11:37

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona będzie na stworzonej przez Ministra MSWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki będą prowadziły do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie. Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych. Ma to w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji Zakres publikowanych informacji Podmiotowy serwis Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:

1) logo (znak graficzny) Biuletynu,

2) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,

3) instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,

4) menu przedmiotowe,

5) informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,

6) rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,

7) informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,

8) moduł wyszukujący.

Zgodnie z art. 6 ustawy, biuletyny utrzymywane przez podmioty wymienione w ustawie w art. 4 ust. 1 powinny publikować m.in. następujące informacje publiczne o:

1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o: zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują,

3) zasadach funkcjonowania podmiotów, trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

4) danych publicznych, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

5) majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, długu publicznym, pomocy publicznej, ciężarach publicznych

Ustawa weszła w życie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Tylko publikacje informacji dotyczących majątku publicznego należy rozpocząć nie później niż w terminie 36 miesięcy. Natomiast informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej, stanu przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania oraz dokumentacji kontroli należy rozpocząć nie później niż w terminie 24 miesięcy. Pozostałe informacje wymienione w art. 6 ustawy należy praktycznie publikować już dzisiaj, a ich skompletowanie zakończyć nie później niż w terminie 18 miesięcy (zatem do 01.07.2003r.).

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2006-06-21 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-12 14:45

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-18 09:05

Opis strony

redaguje: Robert Witulski tel: +48 54 280 19 21; e-mail: bip@zbojno.pl

Adres

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Kontakt

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.