Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

 

INFORMACJA

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnychzlokalizowanych w miejscowości Zbójno, gm Zbójno

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 14:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 14:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 14:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 14:20

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "ŻBIK" w Toruniu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 14:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-15 14:48

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:27

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej Działyń o mocy wytwórczej do 1 MW, realizowanego na działce o nr ewid. 45/4, obrębie Działyń w Gminie Zbójno "

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-20 15:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 15:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-03 13:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-04 12:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-04 12:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-06 13:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 10:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-17 10:35

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

OBWIESZCZENIE

o podaniu do publicznej wiadomości harmonogramu polowań zbiorowych na sezon 2019/2020

przez Koło Łowieckie "DANIEL" w Leśnie

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-16 08:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-16 08:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-16 08:53

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

"budowa farmy fotowoltaicznej o mocy o 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1,2 obręb Adamki "

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 12:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-04 14:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 15:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 15:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:45

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzialenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie infrastruktury telekomunikacyjnej na rzece Ruziec w km 18+505 w miejscowości Wojnowo, Gmina Zbójno

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 12:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 12:37

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

Zbójno dn. 21.06.2017  r.

WOŚ.6220.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1      ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte        i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Józefa Matyjasik zam. Wielgie 57, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Dobudowa obory’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 102 obręb Wielgie, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 103 ppkt b) Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Elżbieta Górzyńska  

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2.  
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-27 14:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 14:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-27 14:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-27 14:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 14:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-27 13:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-27 13:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-27 14:15

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-20 15:10

Zbójno dn. 20.03.2017 r.

WOŚ.6220.1.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Kazimierza Adamskiego, ul. Piaskowa 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa magazynu zbożowego silosowego wraz z urządzeniami transportującymi i niezbędną infrastrukturą techniczną’’ na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 303/2obręb Sitno, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

                                               Z up. Wójta

                                         Elżbieta Górzyńska

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
 2. a/a

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-20 15:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-20 15:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-20 15:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-20 15:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-12 08:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-12 08:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-24 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 14:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-24 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-24 14:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-19 09:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-19 14:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-22 13:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-12 14:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-20 15:09

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 12:49

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zbójno dn. 25.08.2016 r.

WOŚ.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remoncie drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: - 89/1 obręb Świętosław, gmina Ciechocin, - 119 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin, - 259, 97/10, 73 obręb Rembiocha, gmina Zbójno, - 135, obręb Działyń, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71)

 


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 10:25

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 29.06.2016 r.

WOŚ.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 3001 mb w km od 0+0303 do km 3+304’’, które stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 71 ze zm.).

 


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno, dnia 08.02.2016 r.

WOŚ.6220.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz zam. Klonowo 58, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-08 15:18

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 15.01.2016 r. r.

WOŚ.6220.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Pana Mariusza Andler - wspólnik spółki jawnej MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą w: 87-800 Włocławek, ul. Maślana 8/10, pełnomocnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2135C Ruże-Łukaszewo w km od 0+000 do km 4+391 wraz z przebudową mostu JNI 01016500 w miejscowości Ruże, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397).


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 26.10.2015 r.

WOŚ.6220.3.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) art 72 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.r, poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.10.2015 r. /wpływ do tut. urzędu 05.10.2015 r./ złożonego przez Gminę Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Ciechanówek – Działyń nr 110510C w istniejącym pasie drogowym, gm. Zbójno.

 


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-15 14:48

Ogłoszenie o wydaniu decyzji umorzenia postepowania

Zbójno, dnia 25.04.2016 r.

WOŚ. 6220.2.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem.


 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-25 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-25 14:19

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1059375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-25 14:49

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl