Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-24 11:02

 

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZEJ

 

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Zbójno ma możliwość otrzymania 100% dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Chodzi tu m. in. o odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Z uwagi na napięty harmonogram realizacji zadania, prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej o zgłoszenie bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy Zbójno, pokój 32 orientacyjnej masy (w kg lub Mg) posiadanych w/w odpadów rolniczych do dnia 10 PAŹDZIERKA 2019 r. Podanie ilości w/w odpadów pomoże określić zapotrzebowanie na te usługę  w Nasze Gminie.  

Wójt Gminy Zbójno

Katarzyna Kukielska

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-24 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-24 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-24 11:02

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-16 14:11

DOTACJA AZBEST 2019-2020 - Trwa nabór wniosków

 

DOTACJA AZBEST 2019-2020

Trwa nabór wniosków

 

Gmina Zbójno dnia 26.08.2019 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotujący czyli Wojewódzki Fundusz oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił Gminie Zbójno dotacji w kwocie 56.307,85 zł (w roku 2019 – 28.153,93, natomiast w roku 2020 – w kwocie 28.153,92 zł) w ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 150 ton.

Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
 2. zabezpieczenie i transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki o miejsca unieszkodliwienia,
 3. unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Dla mieszkańców dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Nabór wniosków na 2020 będzie trwał do 01 marca 2020. Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na projekt. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-16 14:11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-16 14:10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-16 14:10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-16 14:11

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-10 08:06

 

Uwaga!

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 9 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Zbójno o numerze:

41 9551 0002 0100 2538 2000 0050

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-10 08:04

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-06 13:56

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

 

Szanowni Rolnicy !

 

W związku z pojawieniem się raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej publikowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) obejmującego teren Gminy Zbójno wskazującego wystąpienie zjawiska suszy w uprawie kukurydzy na kiszonkę i kukurydzy na ziarno oraz krzewów owocowych na kategorii glebowej I (w Gminie Zbójno udział gleb potencjalnie zagrożonych suszą dla ww. roślin wynosi obecnie ogółem  29,27 ha). Prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Zbójno (osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 54 280 19 21) celem ustalenia, czy Państwa uprawy kwalifikują się do złożenia wniosku suszowego.

 

Poniżej link do mapy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, na której można sprawdzić po numerze działki na jakiej kategorii glebowej się ona znajduje:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Odnośnik otworzy się w nowym oknie.

Informujemy, że:

- Kategoria I  - Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm) obejmuje  gatunek gleby:

 • piasek luźny – pl
 • piasek luźny pylasty - plp
 • piasek słabo gliniasty - ps
 • piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Jednocześnie przypominamy, że IUNG w Puławach na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/  raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Poniżej link do raportów dla Gminy Zbójno

  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0405062/

 

Kolejne raporty będą publikowane według stanu na dzień 10.08., 20.08., 31.08., 10.09., 20.09., 30.09, po danym okresie raportowania.

Szacowanie strat przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-06 13:55

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-23 13:16

 

Stypendia sportowe

 

Zgodnie z § 5 regulaminu do uchwały nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe informuję o przyznanych stypendiach sportowych:

a) Eliza Rabażyńska

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: Mistrz Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

- okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

b) Karolina Dominiak

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

c) Krzysztof Skomra

– uprawiana dyscyplina sportowa: lekka atletyka

– uzyskany wynik sportowy: Mistrz Polski w Finale Ogólnopolskim XXIV Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” w biegu na 1000 m

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

d) Miłosz Malinowski

– uprawiana dyscyplina sportowa: kolarstwo

– uzyskany wynik sportowy: V-ce Mistrz Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie szosowym

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

e) Julia Szyjkowska

– uprawiana dyscyplina sportowa: karate

– uzyskany wynik sportowy: I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18 Shinkyokushin Polskiej Federacji Kyokushin Karate

– wysokość stypendium: 200 zł

– okres przyznania stypendium: 6 miesięcy, od lipca do grudnia 2019 r.

 

                                                             Wójt Gminy Zbójno

                                                             Katarzyna Kukielska

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-23 13:16

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-24 13:39

 

Konsultacje społeczne

 

Wójt Gminy Zbójno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne poświęcone Statutom Sołeckim z terenu Gminy Zbójno w dniach od 28.01.2019 do 30.01.2019 roku w godz. od 7.30  do 15.30   w Urzędzie Gminy pok. nr. 29

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-24 13:39

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZBÓJNO

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 14:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 14:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-25 14:24

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-26 13:56

 

INFORMACJA W SPRAWIE SUSZY

 

Informujemy, że do w monitoringu suszy w trzynastym okresie raportowania tj. od 21 lipca do 20 września 2018 roku, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród następujących monitorowanych upraw:

 • Ziemniaka,
 • Rzepaku i rzepiku
 • Buraka cukrowego,

Rolnicy,  którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w gminie i mają w swych protokołach uprawy buraka cukrowego i ziemniaka mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do pokoju nr 32 celem doszacowania wymienionych upraw do istniejących już protokołów. Rolnicy, u których można doszacować uprawy zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Ponadto informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy. Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70% w danej uprawie i od 26 września do 17 października, w przypadku szkód poniesionych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Decyzją ministra te terminy zostały wydłużone do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż  70% danej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-26 13:56

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 12:12

 

Informacja dla rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód - Susza 2018 r.

Rolnicy Gminy Zbójno

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w okresie sześciodekadowym od dnia 1 kwietnia 2018 r.  do dnia 31 maja 2018 r. suszy rolniczej wśród upraw: zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych, istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji, która oszacuje doznane szkody zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zbójno pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (rosnących na glebach kat. I i II - glebach najsłabszych, piaskach -: zbóż ozimych i jarych, truskawek i krzewów owocowych oraz rosnących na glebach najsłabszych kat. I: drzew owocowych).

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub  ze strony internetowej)  w terminie do 27 czerwca 2018 r. (środa) do godz. 1100Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji oraz pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

 

Sprawę należy potraktować jako pilną i po zapoznaniu się z powyższą informacją należy ją przekazać następnemu rolnikowi.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 12:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 12:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 12:12

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 11:43

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 08.06.2018 r. darmowe porady prawne będą udzielane od godz. 11:30.

Za utrudnienia - przepraszamy.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 11:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 11:42

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:28

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zbójno

o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania - aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójno na lata 2015-2020 z perespektywą na lata następne.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 10:28

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 11:39

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji - Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójno na lata 2014-2020 z perespektywą na lata następne

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 11:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 11:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 11:39

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:24

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zbójno

o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójno.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 10:24

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 12:35

 

INFORMACJA

 

Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem,  Walne Zebranie Członków OSP  podjęło Uchwałę  nr. 1/2017 w dniu 13 maja 2017 roku w sprawie postawienia Jednostki OSP w Wielgiem w stan likwidacji i jej rozwiązania.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgiem z dniem 19.10.2017 r.  dokonał wpisu komisji likwidacyjnej postanowieniem TO.VII NS-REJ.KRS/014511/17/540.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 12:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 12:36

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-13 12:35

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Pomoc dla poszkodowanych rolników !!!

 

Szanowni Rolnicy !!!


    W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. powodujących nadmierne rozmięknięcia gleby i lokalne podtopienia, a tym samym niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, uprzejmie proszę o przekazanie następujących danych do Urzędu Gminy Zbójno:

 1. Powierzchnia podtopionych gruntów.
 2. Areał, z którego nie zebrano plonów.
 3. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
 4. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
 5. Areał, na którym nie wykonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych.
 6. Areał, na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych.


    Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w województwie, która zostanie przedstawiona Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienie Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.
Proszę o złożenie w Urzędzie Gminy Zbójno stosownego wniosku do dnia 30.01.2018 roku do godziny 14:00.

Wniosek udostępniony w załączniku.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 18:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 18:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-26 18:44

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:14

 

INFORMACJA

Stawki podatkowe na rok 2018

 

Od 1 stycznia 2018 obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Wzory te określone zostały Uchwałą Nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.

 

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-20 11:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-20 11:14

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-30 10:10

 

DRODZY ROLNICY


W związku ze stratami jakie powstały w gospodarstwach rolnych w wyniku występujących we wrześniu i październiku 2017 r. ulewnych deszczów, które przyczyniły się do zalania pól, niemożności zbioru upraw kukurydzy, buraka cukrowego, ziemniaka, warzyw oraz wykonania zasiewów ozimin, czy też ich zalania, Urząd Gminy Zbójno prosi o zgłaszanie się poszkodowanych do Sołtysów albo tut. Urzędu  w celu oszacowania skali problemu.


Jednocześnie informujemy, że straty te nie są objęte statusem klęski i nie kwalifikują się do pomocy bezpośredniej wypłacanej przez ARiMR.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-30 10:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 10:26

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-31 14:23

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że dnia 31.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno p. 32  wyłożony został  do wglądu na okres 60 dni projekt dokumentu pn. ,,Uproszczony plan urządzenia lasu dla wsi Adamki, Ciepień, Działyń, Obory, Podolina, Rudusk, Ruże, Rembiocha, Łukaszewo, Sitno, Zbójno, Zbójenko  i Wojnowo na lata 2018-2028’’ sporządzony na zlecenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-31 14:23

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-26 13:48

 

INFORMACJA

 

17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Osoby fizyczne, które zamierzają wyciąć drzewo muszą zgłosić zamiar wycinki w Urzędzie Gminy. W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przeprowadzone zostaną oględziny, z których zostanie sporządzony protokół. Po dokonaniu oględzin Wójt w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Obowiązek dokonywania zgłoszeń dotyczy drzew lub krzewów, których:

- obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),

- 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych),

- 50 cm (dot. pozostałych drzew).

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach oraz krzew lub krzewy rosnące w skupisku do 25 m2 będzie można w dalszym ciągu wycinać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-26 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-26 13:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-26 13:48

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-23 10:38

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 13,00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Zbójnie odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

Tematem spotkania będzie:

1.Ustalenie terminów zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

2.Sprawy ogólne.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-19 11:58

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 08:53

 

WYCINKA DRZEW - ZMIANA PRZEPISÓW

 

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniła się ustawa o ochronie przyrody regulująca przepisy dotyczące wycinki drzew. Nowela podwyższa m.ni. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm, a także krzew lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 13:37

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-03 12:37

 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

 

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) na spotkanie dotyczące konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Zbójno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których jest mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017”. Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Konsultacje odbędą się 22 listopada o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy Zbójno.

                                                                                

            Wójt Gminy Zbójno

          (-) Katarzyna Kukielska

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-07 13:35

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-03 11:29

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-03 11:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-03 11:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-03 11:29

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-19 12:44

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójno na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” w dniach od 19.10.2016 r. do dnia 09.11.2016 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 32 Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.zbojno.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno lub drogą poczty elektronicznej na adres: turystyka@zbojno.pl do dnia 09.11.2016 r.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-19 12:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-19 12:44

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 12:48

 

Wójt Gminy Zbójno

zaprasza

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania przedsięwzięcia pn.:

Demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójno.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 12:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 12:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 13:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-20 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-10 12:48

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:21

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbójno na lata 2016-2026”

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 672) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zbójno na lata 2016-2026” w dniach od 5 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, w godzinach urzędowania oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.zbojno.pl/

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno lub drogą poczty elektronicznej na adres: fundusze@zbojno.pl do dnia 26 października 2016 r.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 14:21

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 13:49

 

Gmina Zbójno przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Program trwa od sierpnia 2016 do maja 2017. Celem operacji w ramach Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. O działaniach towarzyszących przeprowadzanych w Gminie Zbójno poinformujemy w późniejszych terminach. Więcej szczegółów o programie znajduję się poniżej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-12 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 13:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-12 13:49

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-07 12:44

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 04 lipca 2016 r.

o sprawie wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia  na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 556 Ostrowite -Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km."

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-07 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-07 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-07 12:43

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-23 11:30

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 maja 2016 r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-19 13:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-19 13:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-19 13:36

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-16 14:59

 

Termin płatności podatku
 

15 marca 2016 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należność można uiszczać u sołtysa, w kasie urzędu gminy w godzinach od 7.00 do 14.00 lub w banku na konto BS Piotrków Kuj.  o / Zbójno 26 9551 0002 0100 2538 2003 0002.

Przypomina się, że przy płaceniu podatku u Sołtysa, należy mieć ze sobą decyzję wymiarową lub znać wysokość płaconej raty zobowiązania.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-08 12:13

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-01 10:08

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2016 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-01 10:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-01 10:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-01 10:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-04-05 10:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-01 10:07

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 14:03

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza
otwarty konkurs ofert
dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 14:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 14:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 14:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-05 14:03

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ogłoszonego w dniu 05.02.2016 r.

Wójt Gminy Zbójno ogłasza wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 09:27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 09:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-26 09:27

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 08:52

 

UWAGA   ROLNICY
 

Od 1 do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Zbójno (pokój nr 40), przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego od producentów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Ponadto informuje się,  że w bieżącym roku dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł tj. do 1 ha użytków rolnych dopłata wynosi 86,00 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Zbójno  www.bip.zbojno.pl  w zakładce  druki do pobrania, na stronie Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl w zakładce zwrot podatku akcyzowego, oraz w Urzędzie Gminy Zbójno pokój nr 40.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-01 08:52

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 11:30

 

 

UTYLIZACJA AZBESTU W ROKU 2016
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2016 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umożliwił gminom pozyskanie dotacji na przedsięwzięcia związane z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  I. Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

 2. transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

 3. unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

  II. Do dofinasowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

 1. na obiektach budynków użyteczności publicznej,

 2. na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – dla jednego podmiotu maksymalnie 30.000 zł.

 III. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów, jednak nie więcej niż 1.000 zł za 1 Mg unieszkodliwionych   lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 IV.  Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości wykonuje we własnym zakresie.

 V.  Okres wdrożenia programu: do 31.12.2016 r.

Wobec powyższego osoby zainteresowane ww. przedsięwzięciem proszone są    o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbójno (pokój Nr 32), w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku. 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 12:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 11:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-06 11:30

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-02 13:32

KOMUNIKAT

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

do

Właścicieli i Zarządców obiektów budowlanych

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-02 13:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-02 13:31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-02 13:31

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 13:21

Ćwiczenia z wykorzystaniem systemów

alarmowania ludności

 

           13-16 października 2015 roku w godz. od 6.00 do 19.00 na terenie Polski odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX 15/2 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

          W ramach akcji, zostanie uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz na zakończenie zagrożenia – dźwięk ciągły o tej samej długości. Prosimy zatem o zachowanie spokoju w czasie alarmu.

          Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z jego elementów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju.

 

                                                                                    Wójt Gminy Zbójno

                                                                               (-) Katarzyna Kukielska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-08 13:21

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:26

 

Wójt Gminy Zbójno

 

          Przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, a nie składał wniosku w I terminie (lutym 2015 r.) lub nie wykorzystał w całości limitu zwrotu podatku akcyzowego, powinien w terminie od 01.08.2015 r. do 31.08.2015 r. złożyć  odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-03 11:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:26

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-29 13:23

 

INFORMACJA

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 r. w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2013.885 ze zm.)

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 12:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 13:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-26 13:38

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-06 07:53

 

INFORMACJA

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku – art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2013.885 ze zm.)

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-27 09:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-27 10:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-27 09:59

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-15 14:41

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszonego dnia 17 kwietnia 2015 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-15 14:40
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-15 14:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-15 14:41

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-12 10:02

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-11 14:17

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ogłoszonego w dniu 09 kwietnia 2015 roku.

 

Wójt Gminy Zbójno ogłasza wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Zbójno.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-11 14:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-11 14:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-11 14:16

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-06 12:20

 

Ćwiczenia z wykorzystaniem systemów

alarmowania ludności

 

           12 maja 2015 roku w godz. od 6.00 do 19.00 na terenie Polski odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-KAPER 15/1 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

          W ramach akcji, zostanie uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz na zakończenie zagrożenia – dźwięk ciągły o tej samej długości. Prosimy zatem o zachowanie spokoju w czasie alarmu.

          Organizatorem ćwiczeń jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednym z jego elementów jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju.

 

                                                                        Wójt Gminy Zbójno

                                                                     (-) Katarzyna Kukielska

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-06 12:19

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-06 09:00

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZBÓJNO

ZA 2014 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 18:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 18:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 18:00

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 13:19

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 29 kwietnia (środa) 2015 roku, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 13:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 13:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-22 13:18

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 15:10

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie, informuje wszystkie osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2014 FEAD oraz współpracy z Bankiem Żywności w Toruniu, że od dnia 14.04.2015 r. do dnia 24.04.2015 r. ( włącznie ) będzie prowadzić zapisy na listę.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 15:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 15:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 15:09

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 14:47

 

Wójt Gminy Zbójno

 

Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Zbójno w 2015 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 14:46
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 15:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-17 14:46

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:50

 

Wójt Gminy Zbójno

ogłasza

otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania

rozwoju sportu w Gminie Zbójno

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:49
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 14:50

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-09 11:39

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VI Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 31 marca (wtorek) 2015 roku, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 14:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 14:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 14:22

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 10:37

 

INFORMACJA O DYŻURZE

        Uprzejmie informuję, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Zbójno, pokój nr 9 (parter), w godz. 9.00-14.00 będzie pełnić dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu. Zainteresowane osoby uzyskają informacje o sposobie wypełniania zeznań rocznych PIT oraz będą mogły złożyć wypełnione zeznania podatkowe za rok 2014.

 

                                                     Wójt Gminy

                                                       Katarzyna Kukielska

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 10:37

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-05 12:17

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO - POMORSKEIGO

  O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PTRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

 

 

Dsata publikacji: 16.02.2015

 • data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-19 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-19 14:08

Tresć obiewszczenia

 • data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-19 14:01
 • data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-19 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-19 14:08

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Zbójno na dzień 26 lutego (czwartek) 2015 roku, o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójno.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-19 13:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-19 13:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-19 13:36

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 10:05

 

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Z dniem 1 marca 2015 roku w wchodzą w życie nowe ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności oraz prawo o aktach stanu cywilnego. Nowe regulacje wprowadzają wiele zmian. Wychodząc naprzeciw problemom jakie mogą pojawić się na początku funkcjonowania nowych przepisów, przekazujemy informację, które ułatwią Państwu załatwienie spraw w Urzędzie Gminy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 10:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 10:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-18 10:05

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-17 08:00

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-17 07:56

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-10 12:36

 

INFORMACJA

 

Katarzyna Kukielska - Wójt Gminy Zbójno przy wsparciu Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego zaprasza mieszkańców gminy na szkolenie " Możliwości wsparcia wsi i rolnictwa ze środków Unii Europejskiej w latach 2015-2020." W czasie spotkania omówione zostaną sprawy dopłat bezpośrednich, nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także środków w ramach Polityki Spójności adresowanych dla obszarów wiejskich.

 

Szkolenie odbędzie sie 10 lutego 2015 r. ( wtorek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnie o godz. 10.00

 

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 09:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-02 09:38

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 09:06

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 10.00 do 12.00 w pokoju nr 9.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-02 09:06

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-27 11:17

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE ZBÓJNO

Wykonując Uchwałę Nr IV.14.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi, podaję do wiadomości publicznej harmonogram zebrań wiejskich:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-27 10:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-27 11:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-27 11:15

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-26 12:49

 

Wójt Gminy Zbójno

przypomina:

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

 

Rolnicy posiadający grunty rolne na terenie gminy Zbójno składają wnioski w Urzędzie Gminy Zbójno pokój nr 16.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie od

1 - 30 kwietnia 2015 r.

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać w tutejszym Urzędzie pokój nr 16 lub ze strony www.bip.zbojno.pl z zakładki druki do pobrania, bądź ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego

 

                                                                                  Wójt Gminy Zbójno

                                                                                 Katarzyna Kukielska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-26 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-26 12:49

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-14 14:43

Informacja

dla mieszkańców Gminy Zbójno

dotycząca gruzu

 

Urząd Gminy Zbójno informuje, że gruz – kamienie polne można dostarczać bezpłatnie na plac - bazę UG przy (PSZOK) w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00. Pozyskany materiał zostanie wykorzystany przeznaczeniem na remont dróg gminnych ( gruz powinien być wolny od związków azbestu, metali, szkła, cegły ) Przed dostarczeniem gruzu proszę o skontaktowanie się z P. Jerzym Żuchowskim – pracownik UG nr tel. 54 280 19 21.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                               /-/ mgr Katarzyna Kukielska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-14 14:42

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-09 13:03

 

Przypomnienie

Urząd Gminy Zbójno przypomina , że termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, upływa 31 stycznia 2015 roku. Ponadto informuje, że na rok 2015 obowiązują stawki podatku wynikające z uchwały znajdującej się na stronie bip.zbojno.pl w zakładce: menu podmiotowe – prawo lokalne – uchwały Rady Gminy – rok 2013 – uchwały XXXIII Sesji Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2013 r. – uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Druk deklaracji do pobrania również na stronie bip.zbojno.pl z zakładce druki do pobrania.

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-12 15:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-12 15:17

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-12 15:10

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

informuje

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Zjawisko: Silny Wiatr     Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo kujawsko-pomorskie Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.01.2015 do godz. 22:00 dnia 09.01.2015

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-09 13:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-09 13:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-09 13:03

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 12:37

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 12:35
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 12:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-23 12:36

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:37

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:36
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:36

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:15

 

INFORMACJA

 

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne , jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Wójt Gminy Zbójno zwraca się z zapytaniem do mieszkańców o określenie się co do chęci uczestniczenia w ww. przedsięwzięciu.

 

Dofinansowanie w formie dotacji będzie obejmowało:

• demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

• transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

• unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

 

Właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe wykonuje we własnym zakresie. Okres wdrożenia do 31 grudnia 2015 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie stosownych dokumentów:

• wniosek właściciela obiektu na którym znajduje się azbest o ujęcie we wniosku o dotację składanym przez Gminę.

• oświadczenie o deklaracji realizacji zadania, stanowiące załącznik do wniosku o dotację.

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Zbójno – pokój nr 11 oraz na stronie internetowej www.zbojno.pl

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do 10 lutego 2015 r.

 

                                                                                

                                                                                  WÓJT GMINY ZBÓJNO

                                                                                   Katarzyna Kukielska

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 13:12

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-16 14:10

Urząd Gminy Zbójno

Zbójno 35a, 87-645 Zbójno

NIP: 878-15-54-618
REGON: 000542445

Konto bankowe:
BS Piotrków Kuj. o/Zbójno
26 9551 0002 0100 2538 2003 0002
SWIFT/BIC: GBWCPLPP

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 54 280 19 21
tel./fax: +48 54 280 19 84

e-mail: bip@zbojno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 999144
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 08:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl