Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zbójno dn. 29.06.2016 r.

WOŚ.6220.5.2016

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno na odcinku 3001 mb w km od 0+0303 do km 3+304’’, które stosownie do § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016,  poz. 71 ze zm.).

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel. 54 280 19 21.

 

 

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zbójno,  sołectwie Zosin na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójno – na okres 14 dni licząc
od dnia ogłoszenia.

 

                            Z up. Wójta

                            mgr inż. Elżbieta Górzyńska 

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-06-30 10:25

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-06-30 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15536
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07