Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zbójno, dnia 08.02.2016 r.

WOŚ.6220.2.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam że zostało wszczęte i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Sławomira Pawła Jurkiewicz zam. Klonowo 58, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: mechanicznym przetwarzaniu odpadów spożywczych o kodach 02 06 01 i 16 03 80 wraz z magazynowaniem i transportem które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 80 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010,  Nr 213, poz. 1397)

W związku z wszczętym postępowaniem Wójt Gminy Zbójno dnia 08.02.2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o opinię w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno pokój nr 32, tel.(054) 280 19 21.

 

 

 

                                                               Z up. Wójta

                                                               Elżbieta Górzyńska

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-02-08 15:18
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-08 15:18

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-03-08 14:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07