Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zbójno dn. 25.08.2016 r.

WOŚ.6220.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na złożony wniosek przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Remoncie drogi powiatowej nr 2126C Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów nr:

- 89/1 obręb Świętosław, gmina Ciechocin,

- 119 obręb Piotrkowo, gmina Ciechocin,

- 259, 97/10, 73 obręb Rembiocha, gmina Zbójno,

- 135, obręb Działyń, gmina Zbójno,

które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71)

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32, tel.(054) 280 19 21.

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Działyń,  sołectwie Rembiocha oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójno – na okres 14 dni licząc od dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

Z up. Wójta

Elżbieta Górzyńska

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-08-25 12:49
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2016-08-25 13:00

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-08-25 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15522
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07