Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-14 09:54

 

Protokoły wyników głosowania w obwodzie w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-14 09:54
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-07-14 09:54
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-07-14 09:54
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-07-14 09:54
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-07-14 09:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-14 09:54

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-10 16:05

 

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach otwarcia lokali wybrczych, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - II tura 12 lipca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-10 16:05
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 16:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-07-10 16:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 12:55

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

 1. DUDA Andrzej Sebastian
 2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (-) Sylwester Marciniak

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-30 12:55

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 12:24

Informacja o przyjmowaniu wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w gminie Zbójno mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zbójno najpóźniej do dnia 3 lipca 2020 r. (piątek).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zbójno – pokój nr 11 (sekretariat) I piętro; za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno.

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Pan Krzysztof Gołębiewski.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 12:24

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 12:13

 

Informacja o składaniu

zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

w Urzędzie Gminy Zbójno

 

Wyborcy ujęci w spisie wyborców w gminie Zbójno mogą składać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Zbójno, ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Zbójno – pokój nr 11 (sekretariat) I piętro; za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonane w pierwszym głosowaniu zachowują swoją aktualność również w ponownym głosowaniu. Termin na dokonywanie nowych zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 12:13
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-29 12:12

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 10:45

 

Protokoły wyników głosowania w obwodzie w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 10:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-06-29 10:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-06-29 10:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-06-29 10:45
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-06-29 10:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-29 10:45

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:33

 

Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:33
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-26 15:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:33

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:27

 

Prezentacje szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-26 15:27

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-23 09:42

 

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinach otwarcia lokali wybrczych,

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-23 09:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-23 09:42

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-22 10:30

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych, wraz z funkcjami, powołane do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-22 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-22 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:17

POSTANOWIENIE NR 32/2020

Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:01
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-06-16 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:01

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół, Działyń 57, 87-645 Zbójno:

 1. Edmund Kazimierz Czerwiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 2. Agata Iglewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Działyń
 3. Agnieszka Marlena Majewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Carski Dar
 4. Marzena Anna Marcinkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Miliszewy
 5. Kinga Nadolna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sitno
 6. Daria Poniewierska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sitno
 7. Milena Ewa Przywitowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 8. Elżbieta Silkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Pustki Działyńskie
 9. Justyna Iwona Słupczewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Działyń

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:01
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 11:01

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Ruże 5, 87-645 Zbójno:

 1. Beata Teresa Ciemielewska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sitno
 2. Jagoda Grzywińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Ruże
 3. Martyna Jeziorska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rembiocha
 4. Jakub Konarzewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Dulsk-Frankowo
 5. Kamil Mirowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 6. Anna Witulska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Golub-Dobrzyń
 7. Michał Zglenicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:10

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Klonowo 62, 87-645 Zbójno:

 1. Dawid Błaszkiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wojnowo
 2. Agnieszka Czerwińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 3. Agnieszka Dębicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Adamki
 4. Aleksandra Anna Gabrychowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Klonowo
 5. Łukasz Konarzewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Dulsk-Frankowo
 6. Agnieszka Szotowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wielgie
 7. Sandra Magdalena Zadrużyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Piórkowo

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:12

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno:

 1. Magdalena Błaszkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Wilczewo
 2. Katarzyna Buczkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 3. Adrian Dębicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Adamki
 4. Artur Andrzej Dymek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 5. Jadwiga Gabrychowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROBERTA BIEDRONIA, zam. Klonowo
 6. Marek Jurkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 7. Waldemar Franciszek Jurkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Adamki
 8. Agnieszka Makowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 9. Paulina Murawska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wojnowo

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-16 11:14

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 11:05

 

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 11:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 11:05

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 09:44

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 09:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-15 09:44

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 13:00

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zbójno

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Zbójno odbywa się do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) do godz. 15.15. Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego. Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. W takim przypadku kandydat może zostać powołany w skład komisji tylko w przypadku jej uzupełniania.

Zgłoszenia kandydatów od pełnomocników komitetów wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) oraz osób samodzielnie zgłaszających swoje kandydatury przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu go obsługującego, tj. Urząd Gminy Zbójno, Zbójno 35A, sekretariat.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 13:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 13:00

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 12:10

 

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W TORUNIU I

z dnia 10 czerwca 2020 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 12:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-10 12:10

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:23

 

Wyjaśnienie PKW z dnia 5 czerwca br. (sygn. ZPOW-711-69/20) w
sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń kandydatów do okw

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:23
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-08 11:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:17

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:17

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:02

 

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-06-08 11:02

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:22

 

Wyjaśnienie

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 10 maja br.  w/s wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:22
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-05-13 12:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:22

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:23

 

Komunikat

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:23
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-05-13 12:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-05-13 12:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 15:25

 

POSTANOWIENIE NR 18/2020

Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Toruniu I postanawia, co następuje:


 
§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu chełmińskiego, powiatu golubsko-dobrzyńskiego, powiatu toruńskiego, w mieście na prawach powiatu Toruniu, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 207 do postanowienia.


 
§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Toruniu I oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.  


 
§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 


                                                                                              Komisarz Wyborczy w Toruniu I
 
                                                                                                      (-) Kazimierz Klugiewicz

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 15:25

Załącznik nr 70 gm. Zbójno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół, Działyń 57, 87-645 Zbójno:

 1. Edmund Kazimierz Czerwiński, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 2. Agnieszka Marlena Majewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Carski Dar
 3. Kinga Nadolna, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Sitno
 4. Milena Ewa Przywitowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 5. Elżbieta Silkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Pustki Działyńskie

Załącznik nr 71 gm. Zbójno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Ruże 5, 87-645 Zbójno:

 1. Martyna Jeziorska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rembiocha
 2. Jakub Konarzewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. DulskFrankowo
 3. Kamila Kubik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Klonowo
 4. Kamil Mirowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 5. Michał Zglenicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Zbójno

Załącznik nr 72 gm. Zbójno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, Klonowo 62, 87-645 Zbójno:

 1. Agnieszka Czerwińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 2. Agnieszka Dębicka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Adamki
 3. Łukasz Konarzewski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. DulskFrankowo
 4. Marzena Katarzyna Kubik, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKAKAMYSZA, zam. Klonowo
 5. Agnieszka Szotowicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRZYSZTOFA BOSAKA, zam. Wielgie

Załącznik nr 73 gm. Zbójno

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Zespół Szkół, Zbójno 178A, 87-645 Zbójno:

 1. Magdalena Błaszkiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LESZKA SAMBORSKIEGO, zam. Wilczewo
 2. Adrian Dębicki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Adamki
 3. Artur Andrzej Dymek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno
 4. Marek Jurkiewicz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROMUALDA STAROSIELCA, zam. Wielgie
 5. Agnieszka Makowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Zbójno

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 15:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 11:19

 

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 11:19

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-20 11:19

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-15 08:56

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Toruniu I

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w GMINIE ZBÓJNO obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I informuje, co następuje:

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-15 08:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-15 08:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-10 13:29

 

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO

W TORUNIU I

z dnia 10 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Toruniu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-10 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-04-10 13:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-30 09:30

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków okw

- wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-30 09:30
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:31

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-30 09:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

 

INFORMACJA

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

INFORMACJA
O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH
Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 11:01

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 10:58

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 10:56
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-03-04 10:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-03-04 10:56

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-07 12:06

 

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-07 12:06
 • Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
   data publikacji: 2020-02-07 12:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-07 12:08

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2020-02-07 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8777
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-14 09:53:06