Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

OBSŁUGA PRAWNA

 zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej:

 

1) wójtowi, sekretarzowi gminy oraz skarbnikowi gminy;

2) kierownikom oraz pracownikom urzędu;

3) radzie, jej komisjom oraz przewodniczącemu rady;

4) kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

2. Pomoc prawna polega w szczególności na:

1) opiniowaniu, udzielaniu wyjaśnień i parafowaniu projektów:

a) uchwał rady,

b) zarządzeń wójta,

c) decyzji administracyjnych, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach trudnych i zawiłych,

d) umów i porozumień;

2) sporządzaniu:

a) umów, porozumień, uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów w sprawach wskazanych przez wójta lub sekretarza gminy,

b) pozwów, skarg, apelacji, odwołań, zażaleń oraz innych pism procesowych w prowadzonych sprawach.

3. W sprawach trudnych i zawiłych wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać zwięzły opis stanu faktycznego sprawy i wskazywać przepisy budzące wątpliwości.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 3, opinie i wyjaśnienia sporządzane są na piśmie.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20566
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07