Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAOPATRZENIA

 realizuje zadania polegające na:

 

1) dokonywanie zakupów środków i materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu i realizacji jego zadań;

2) obsługa samochodu osobowego, dbałość o jego właściwy stan techniczny oraz przeprowadzanie jego drobnych napraw i konserwacji, w tym jego cotygodniowe sprzątanie i czyszczenie;

3) dowożenie dzieci do szkół i ze szkół;

4) w miarę możliwości udział w naprawach lub remontach ww. samochodu wykonywanych przez podmioty zewnętrzne oraz udział w ich odbiorze po wykonanej naprawie lub remoncie;

5) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej w eksploatacją samochodu osobowego;

6) monitorowanie ważności wymaganych przeglądów i konserwacji samochodu osobowego oraz podejmowanie koniecznych działań w celu ich wykonania we właściwym terminie;

7) obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymania, remontu i konserwacji dróg gminnych, usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonywania innych prac porządkowych, remontowych i budowlanych;

8) dbałość o właściwy stan techniczny specjalistycznych maszyn i urządzeń;

9) rozliczanie się z wykonanych prac, w tym prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji (m.in. karty drogowe);

10) pobieranie i rozliczanie paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych do ww. samochodu, maszyn i urządzeń;

11) zgodne z przeznaczeniem korzystanie z innych urządzeń i narzędzi wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku pracy; dbałość o ich właściwy stan techniczny oraz wykonywanie ich drobnych napraw i konserwacji.

12) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi lub dostawy w zakresie spraw prowadzonych przez dział;

13) wykonywanie innych zadań z polecenia wójta lub sekretarza gminy.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20558
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07