Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

e) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji wójta, planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;

f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

i) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie spraw prowadzonych przez dział.

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 11:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07