Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 realizuje zadania wynikające z:

 

1) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:

a) przejmowanie dokumentacji;

b) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji;

c) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

d) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

e) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

f) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w dziale;

g) przeprowadzanie kwerend archiwalnych;

h) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;

i) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

j) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;

k) doradzanie działom urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;

l) prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników w zakresie właściwego, zgodnego z prawem, prowadzenia dokumentacji, jej przechowywania oraz przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego;

ł) nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie spraw prowadzonych przez dział;

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2016-12-30 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:20:07