Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

 

UTYLIZACJA AZBESTU W ROKU 2016
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2016 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, umożliwił gminom pozyskanie dotacji na przedsięwzięcia związane z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  I. Dofinansowanie będzie obejmowało:

 1. demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,

 2. transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,

 3. unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych.

  II. Do dofinasowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

 1. na obiektach budynków użyteczności publicznej,

 2. na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – dla jednego podmiotu maksymalnie 30.000 zł.

 III. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów, jednak nie więcej niż 1.000 zł za 1 Mg unieszkodliwionych   lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

 IV.  Nowe pokrycie dachowe właściciel nieruchomości wykonuje we własnym zakresie.

 V.  Okres wdrożenia programu: do 31.12.2016 r.

Wobec powyższego osoby zainteresowane ww. przedsięwzięciem proszone są    o złożenie stosownych dokumentów w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zbójno (pokój Nr 32), w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku. 

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-11-06 11:30
 • zmodyfikował: Robert Witulski
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-06 12:15

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-11-06 12:15 przez Administrator Systemu

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-11-06 11:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-02 08:40