Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm./
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków ich wnoszenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 564)
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. sygnatura akt K 20/01 (Dz.U. z 2002 r. Nr 78, poz.716)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" z potwierdzonym przez najemcę lub właścicela lokalu faktem pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu
2. dowód osobisty
3. książeczka wojskowa lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowej (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu)
4. poświadczenie wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób, których ostatnie miejsce pobytu stałego znajdowało się poza obszarem gminy Lubicz)

OPŁATA
nie pobiera się

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DOTATKOWE INFORMACJE

w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
Po dokonaniu zameldowania na pobyt stały należy w terminie 14 dni wystąpić z wnioskiem o nowy dowód osobisty.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: R.W.
    data wytworzenia: 2007-06-20
  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2007-06-20 09:19
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-20 09:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3289
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-20 09:20:39