Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r. Nr 133,poz. 883 z pózn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r.. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm./
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz.U. Nr 62, poz. 564/
4. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz. 1071 z późn. zm./

WYMAGANE DOKUMENTY


1. wniosek o wydanie odpisu ze zbioru ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość


OPŁATA


4% kwoty najniższego wynagrodzenia za prace /obecnie 30,40 zł./ za wydanie zaświadczenia

ZA WNIOSEK: 5 zł
ZA KAŻDY Z ZAŁĄCZNIKÓW: 0,50 zł.

OPŁATA W:


1. za wydanie zaświadczenia w kasie lub na konto urzędu
2. za wniosek i załączniki w kasie lub na konto urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


niezwłocznie, nie później niż 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY


zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

DOTATKOWE INFORMACJE


zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru,
wpłatę za zaświadczenie można dokonać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Zbójnie, dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o udostępnienie danych /§3 ust. 1 w/wym. rozporządzenia.


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: R.W.
    data wytworzenia: 2007-06-15
  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2007-06-15 10:53
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-15 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3136
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-15 10:58:16