Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112 poz. 1182 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105 poz.1110)

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek na gotowym formularzu o wydanie dowodu osobistego składany osobiście - niepełnoletni składają wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia. 

2 aktualne fotografie na jasnym tle przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami

odpis skrócony aktu urodzenia (gdy nie był wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu) w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński lub które ubiegają się o dowód po raz pierwszy   

odpis skrócony aktu małżeństwa (gdy nie był wydany w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu) z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego

dotychczasowy dowód osobisty do wglądu

OPŁATA

30 zł na konto urzędu - BS Grębocin 07 94910003 0010 0000 0114 0008

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy

DOTATKOWE INFORMACJE

1. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, powodu urodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: R.W.
    data wytworzenia: 2007-06-15
  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2007-06-15 10:10
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-15 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-15 10:11:04