Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 1 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 stycznia 2006 r. W sprawie powołania Zespołu ds. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzenie nr 2 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie powolania do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Zbójnie
Zarządzenie nr 3 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Kirownika GOPS w Zbójnie do wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Zarządzenie nr 4 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 luty 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia określonych postepowań przetargowych.
Zarządzenie nr 5 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Zarządzenie nr 6 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. przeglądu i oddzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.
Zarządzenie nr 7 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie w brzmienu ustalonym w załaczniku do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie nr 8 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zbójnie"
Zarządzenie nr 9 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Zbójno Nr XXVIII(152)2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie nr 10 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 07 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie nr 11 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych badań hydrogeologicznych studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody we wsi Działyń, gmina Zbójno
Zarządzenie nr 12 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbójnie.

Zarządzenie nr 13 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 10 maja 2006 r.


w sprawie upoważanienia pracownika Urzędu Gminy do wykonywania okreslonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej.

Zarządzenie nr 14 / 2006 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze-" Starszy Informatyk" oraz określenia zasad, metod i technik naboru.

Zarządzenie nr 15 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 12 czerwca 2006 r.


w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie.

Zarządzenie nr 16 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 19 lipca 2006 r.

W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do wydawania decyzji, postanowień i odpisów z ksiąg stanu cywilnego.

Zarządzenie nr 18 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie.

Zarządzenie nr 19 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 20 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 31 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 21 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 9 sierpnia 2006 r.

w sprawie podwyższenia ceny nieruchomości położonej w m. Sitno.

Zarządzenie nr 22 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 16 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeglądu i oddzielenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do rady Gminy Zbójno, przeprowadzonych w trakcie kadencji 2002-2006.

Zarządzenie nr 23 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie powierzenia obowiązku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowie.

Zarządzenie nr 24 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 6 września 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji księgozbioru i ubytków w księgozbiorze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie.

Zarządzenie nr 26 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.

Zarządzenie nr 29 / 2006
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24795
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-24 09:11:25