Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚĆI

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.Nr 100 z 2000 r. poz. 1086 ) Rozporządzeniem Ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zainteresowanego

OPŁATA

Zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości w trybie administracyjnym jest ostateczna. Strona niezadowolona z ustalenia przbiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

DOTATKOWE INFORMACJE

Rozgraniczenie przeprowadza upoważniony przez Wójta Gminy geodeta, którego(własnym staraniem i kosztem) wskazuje strona wnosząca o rozgraniczenie.

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2006-06-21 13:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-06-21 13:32:04