Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 46 poz.543) Rzporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r. nr 25 poz. 130)

WYMAGANE DOKUMENTY

Etap pierwszy : wstępny projekt podziału, dokumenty stwierdzające własność nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej sporządzone przez geodetę), wypis z katastru nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z warunkami podziału (w wypadkach określonych w art. 94 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) Etap drugi : projekt podziału nieruchomości sporzadzony przez uprawnionego geodetę

OPŁATA

Zwolnione z opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych między etapami

TRYB ODWOŁAWCZY

Etap pierwszy : zażalenie na postanowienie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Etap drugi : odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy

DOTATKOWE INFORMACJE

W postępowaniu występują niekiedy szczególne wypadki, w których tryb postępowania jest nieco odmienny, informacje zawarte tutaj dotyczą spraw "typowych"

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2006-06-21 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-06-21 13:20:12