Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

ZEZWOLENIE NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻYPODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek

2. Załączniki:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

- pisemna zgoda właściciela, zarządcy, itp. na sprzedaż alkoholu w budynku

wielorodzinnym,

- decyzja Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez w/w punkt sprzedaży

OPŁATY

1. Opłata za korzystanie z zezwoleń:

- alkohole do 4, 5 % oraz piwo – 525, 00 zł

- od 4, 5% do 18% - 525, 00 zł

- powyżej 18% - 2100, 00 zł

za wniosek – 5 zł

za każdy załącznik – 0, 50 zł


PŁATNE W

Kasa Urzędu Gminy w Zbójnie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 21 dni

JEDNOSTKA OPINIUJĄCA SPRAWĘ

Opinia – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zbójno

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2006-06-12 13:12
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-06 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5641
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-06 10:12:32