Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Status i symbole

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej - art. 164 - GMINA jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną, przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz.603 z późn. zm.) GMINA ZBÓJNO wchodzi w skład województwa kujawsko-pomorskiego
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin (Dz.U. Nr 110, poz. 1267) siedzibą władz Gminy Zbójno jest Zbójno.

Podstawy ustrojowe gmin określone w Konstytucji rozwija ustawa z dnia 8 marca 1990r. "o samorządzie gminnym" (tekst pierwotny ustawy miał brzmienie „o samorządzie terytorialnym” - Dz.U. Nr 16, poz.95 z późn. zmianami , a od wprowadzenia trójstopniowego podziału terytorialnego, tytuł ustawy zmieniono na "o samorządzie gminnym”. Ostatni tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym został opublikowany w 2015 r. w Dz.U, poz. 1515.

Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Organami gminy są:

  1. rada gminy (organ stanowiący),
  2. wójt gminy (organ wykonawczy).

Zgodnie z art.3 ustawy o samorządzie gminnym o ustroju gminy stanowi jej Statut.

Statut Gminy: http://www.bip.zbojno.pl/10,statut-gminy.html

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2015-12-11 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7096
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-10-27 09:55:17