Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZAMELDOWANIA LUB WYMELDOWANIAPODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32 poz. 176 z 1984 r. z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z pózn. zm.)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek w sprawie zameldowania/wymeldowania osoby
załączniki: dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sadowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)


OPŁATA
Zwolnione z opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


DOTATKOWE INFORMACJE

Na wniosek strony posiadającej uprawnienia do lokalu organ gminy wydaje decyzje w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad miesiąc i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: R.W.
    data wytworzenia: 2007-06-15
  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2007-06-15 09:59
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-15 10:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2889
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-15 10:05:34