Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

 

Zbójno dn. 21.06.2017  r.

WOŚ.6220.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1      ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku      i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte        i toczy się postępowanie na złożony wniosek przez Pana Józefa Matyjasik zam. Wielgie 57, 87-645 Zbójno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Dobudowa obory’’ na nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 102 obręb Wielgie, gmina Zbójno, które stosownie do §3 ust. 1 pkt. 103 ppkt b) Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.   w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016, poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania.

Akta dotyczące ww. sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zbójno (pokój nr 32), tel.(054) 280 19 21.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Elżbieta Górzyńska  

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania według odrębnego wykazu.
  2.  

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2017-06-27 14:15
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2017-06-27 14:16

Rejestr zmian

  • zmieniono 2017-06-27 14:16 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 15:07