Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony

Działy

Stanowiska Pracy

Nr Telefonu

Nr Pokoju

Kierownictwo urzędu

 

Wójt - Katarzyna Kukielska

e-mail: wojt@zbojno.pl

 

54 280 1921

wew. 33

26

 

 

Sekretarz Gminy - Jacek Foksiński

e-mail: sekretarz@zbojno.pl

 

54 280 1921

 wew. 31

27

 

 

Skarbnik Gminy – Kierownik Wydziału Finansowego Małgorzata Szewczykowska

e-mail: skarbnik@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 38

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor Krzysztof Gołębiewski

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej

e-mail: ewidencja@zbojno.pl

54 280 1921 wew. 36

29

 

 

Inspektor Artur Dymek

- samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, obsługi Rady Gminy oraz sportu

e-mail: usc@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 36

29

Wydział Finansowy

 

Inspektor Katarzyna Buczkowska

- stanowisko ds. obsługi płacowej szkół i urzędu oraz księgowości budżetowej

e-mail: placeug@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 43

38

 

Podinspektor Martyna Jeziorska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: ksiegowosc@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 37

39

 

Inspektor Sylwia Jasińska

- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

e-mail: podatki@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 37

40

 Podinspektor Milena Przywitowska

- stanowisko ds. poboru podatku i opłat

e-mail: windykacja@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 37

40

 

Inspektor – Teresa Zajączkowska

- stanowisko ds. obsługi kasowej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rozliczeń i windykacji należności budżetowych

e-mail: kasa@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 40

41

 

Pomoc administracyjna - Mirosława Wojciechowska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: rozliczenia @zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 37

39

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych – Natalia Koźmińska

- stanowisko ds. księgowości budżetowej

e-mail: ksiegowosczbojno@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 37

39

Wydział Zarządzania Infrastrukturą

 

Kierownik Wydziału  

Tomasz Smoliński

e-mail: rolnictwo@zbojno.pl

 

 

54 280 1921

wew. 34

 

23

 

Podinspektor - Radosław Stachowski

- stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej

e-mail: infrastruktura@zbojno.pl

e-mail: kryzys@zbojno.pl

 

54 280 1921

wew. 34

23

Samodzielne stanowiska

 

Inspektor Anna Rzążewska

- samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy

e-mail: fundusze@zbojno.pl

 

54 280 1921

wew. 35

22

 

Inspektor - Marzena Marcinkowska

- samodzielne stanowisko ds. przygotowania iwestycji, gospodarki przestrzennej oraz promocji

e-mail: promocja@zbojno.pl

 

54 280 1921

wew. 35

22

 

Starszy informatyk - Robert Witulski

- samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej

e-mail: informatyk@zbojno.pl

 

54 280 1921

wew. 36

 

29

 

Inspektor -  Elżbieta Górzyńska

- samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami

wz. Podinspektor – Emilia Błędowska-Krajnik

e-mail: turystyka@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 39

32

 

Pomoc administracyjna -Agnieszka Makowska

- samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i odpadami

e-mail: komunalna@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 39

32

 

Inspektor - Joanna Krzeszewska

- samodzielne stanowisko ds. edukacji i kultury

e-mail: oswiataszkoly@zbojno.pl

 

 

54 280 1921 wew. 43

 

38

Pomoc administracyjna – Agata Iglewska

- samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

e-mail: sekretariat@zbojno.pl

 

54 280 1921

25

 

Inspektor - Justyna Wiśniewska

- samodzielne stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych

e-mail: kadry@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 42

38

 

Główny księgowy - Maria Jabłońska

- samodzielne  stanowisko ds. obsługi szkół w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

e-mail: oswiata@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 42

38

Urząd Stanu Cywilnego

 

Zastępca kierownika USC - Artur Dymek

e-mail: usc@zbojno.pl

 

54 280 1923

54 280 1921 wew. 36

29

Archiwum Zakładowe

 

Archiwista - Justyna Wiśniewska

e-mail: kadry@zbojno.pl

 

54 280 1921 wew. 42

38

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych -

Jacek Foksiński

e-mail: sekretarz@zbojno.pl

 

54 280 1921

 wew. 31

27

Inspektor Ochrony Danych

 

Inspektor Ochrony Danych

Paula Klugiewicz

e-mail: iod@zbojno.pl

 

 

54 280 1921

 

28

 

 

Zaopatrzeniowiec - Jan Dymek

- stanowisko ds. zaopatrzenia

 

54 280 1921

24

Obsługa Prawna

 

Adwokat - Ewa Knopisz-Motylewska

 

54 280 1921

28

 

 

Pomoc Administarcyjna – Kinga Nadolna

 

54 280 1921

28

 

Metryka

  • opublikował: Robert Witulski
    data publikacji: 2020-03-19 11:02
  • zmodyfikował: Robert Witulski
    ostatnia modyfikacja: 2020-03-25 12:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-25 12:57