Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Zbójno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zbojno.pl

Treść strony


Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 12:34

 

Informacja

o osobach funkcyjnych w Obwodowych Komisjach Wyborczych

na terenie Gminy Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 12:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 12:34

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 10:38

 

Zarządzenie Nr 52/2015

Wójta Gminy Zbójno

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-25 10:38

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:30

 

Informacja Wójta Gminy Zbójno

o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum na terenie Gm. Zbójno

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:29

 

Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw

referendum w kraju ?

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:29

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:26

 

Zgłoszenie kandydata(ów)

na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum (obwodowych komisji do spraw referendum)

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:26

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:25

 

WYJAŚNIENIA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:25

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:23

 

Wyjaśnienie

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:23

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:20

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:20

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:18

 

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 czerwca 2015 r.

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-08-03 09:18

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-22 12:35

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Zbójno

z dnia 13 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym:

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-22 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-22 12:35

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

 

Informacja
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

 

WNIOSEK

O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA 6 września 2015 r.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

 

Informacja

dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., wg sołectw w Gminie Zbójno.

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

 

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

 

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka

 • opublikował: Robert Witulski
  data publikacji: 2015-07-01 10:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5894
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-25 12:34:00